Verzekeraars: transparantie over beloningsbeleid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
31-08-2018

Het Verbond van Verzekeraars heeft zijn reactie gepubliceerd op de Maatschappelijke consultatie beloningsmaatregelen financiële sector.

Verzekeraars hechten aan een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan herstel van maatschappelijk vertrouwen in de sector. Minister Hoekstra van Financiën constateert dat de Nederlandse wetgeving rondom beloningen in de financiële sector al de strengste van Europa is. Met het oog op de internationale concurrentiepositie van ons land onderschrijven wij daarom de aarzelingen van de minister om naast de variabele beloning ook rond het vaste inkomen met maatregelen te komen.

We vinden het van belang dat verzekeraars met het oog op de maatschappelijke functie die zij vervullen op een transparante wijze verantwoording afleggen over het beloningsbeleid. Daarbij moet ook helder zijn welke referentiegroep is gebruikt bij de vaststelling van een bestuurdersbeloning. Wij vinden ook dat belangrijke stakeholders – zoals aandeelhouders en medewerkers – betrokken worden bij de totstandkoming van dat beleid. Wij steunen het voorstel van de minister om bestanddelen van het vaste inkomen die afhankelijk zijn van de waarde van een onderneming – zoals aandelen – gedurende een bepaalde periode vast te houden. Diverse verzekeraars hanteren deze regeling al. Wij vragen ons daarentegen af of de voorgestelde ‘claw back’-regeling niet op juridische bezwaren stuit.

Bekijk voor meer informatie onze consultatiereactie


Was dit artikel nuttig?