Verzekeraars zien kans in Europese kapitaalmarktunie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het Verbond ondersteunt het voornemen van de Europese Commissie om een Europese kapitaalmarktunie te ontwikkelen. Dat kan namelijk bijdragen aan meer economische groei en werkgelegenheid, zo schrijft het Verbond in een position paper. Daarnaast biedt een Europese kapitaalmarktunie kansen voor verzekeraars, mits voldaan wordt aan enkele voorwaarden.

De Europese Commissie (EC) onderzoekt al enige tijd hoe de Europese economie kan worden gestimuleerd. De EC constateerde onder meer dat de economie te sterk afhankelijk is van bankfinanciering, wat het herstel van de economische groei en de werkgelegenheid remt. Een goed functionerende kapitaalmarkt en meer alternatieve aanbieders van financiering zouden een goede aanvulling zijn. In februari van dit jaar lanceerde de EC dan ook plannen voor de zogeheten Capital Market Union.

Meer langetermijninvesteringen
De EC wil er met de kapitaalmarktunie voor zorgen dat meer wordt belegd in het bedrijfsleven (met name het mkb), securitisaties en langetermijninvesteringen zoals infrastructuur. Het Verbond geeft aan dat dergelijke beleggingen goed bij verzekeraars passen. Verzekeraars zijn vanwege langdurige verzekeringsverplichtingen immers vooral gericht op langetermijninvesteringen. Een Europese kapitaalmarktunie zorgt er dan ook voor dat verzekeraars nóg meer kunnen investeren in de Nederlandse en Europese economie. Nu al hebben Nederlandse verzekeraars een totaal geïnvesteerd vermogen van circa 450 miljard euro, waarvan ruim zestig procent in Nederland wordt belegd.

Aan te pakken zaken
Hoewel verzekeraars kansen zien, schrijft het Verbond dat er wel nog wat zaken moeten worden aangepakt om de investeringen werkelijk aantrekkelijk te maken. Zo zouden er meer investeringsprojecten beschikbaar moeten komen – iets waar onder meer de Nederlandse Investeringsinstelling een bijdrage aan kan gaan leveren. Verder zouden de kapitaaleisen binnen Solvency II meer in lijn moeten worden gebracht met het specifieke risicoprofiel van langetermijninvesteringen. Tot slot zou er meer standaardisatie en transparantie moeten zijn wat betreft mkb-leningen, securitisaties en infrastructuurbeleggingen. Dat helpt bij het inschatten van risico’s, en neemt daarmee potentiele belemmeringen om tot investering over te gaan weg.

Meer weten? Download het position paper.


Was dit artikel nuttig?