Verzekeringsbranche helpt klant bij faillissement intermediair

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
21-01-2016

Het Verbond, Adfiz en OvFD hebben enige tijd terug afspraken gemaakt over het proces rondom de afwikkeling van faillissementen van intermediairs. Zo wordt er een interim adviseur aangesteld, zodat de dienstverlening aan de klant wordt gewaarborgd. Sinds 1 januari 2016 zijn de afspraken van kracht en kunnen interim adviseurs zich officieel aanmelden.

Het aantal faillissementen van intermediairs is volgens het CBS de afgelopen jaren teruggelopen. Maar als het toch voorkomt, is het van belang ervoor te zorgen dat duidelijk is hoe de dienstverlening aan de klant gecontinueerd wordt. De drie brancheorganisaties hebben dat vastgelegd in het ‘Protocol faillissement intermediair’. Harold Mahadew van het Verbond: “Een faillissement van een intermediair is uitermate complex. Het protocol beweegt zich op het snijvlak van twee verschillende wetten, Wft en de Faillissementswet. Het is voor de verzekeringsbedrijfstak van groot belang om de klant bij een faillissement niet aan zijn lot over te laten, maar hem te helpen! Het protocol voorziet hierin.”

Pool van interim adviseurs

Uitwerking van een van de afspraken: bij een faillissement behartigt een interim adviseur de belangen van de klant. Deze interim adviseur wordt door de curator aangesteld, vanuit een pool van adviseurs die zijn geselecteerd op ervaring en deskundigheid. Adfiz en OvFD werken nu aan het vormen van deze pool. Iedere financieel dienstverlener kan zich hiervoor aanmelden door een kantoorverklaring in te vullen. Deze wordt beoordeeld en bij akkoord behoort de dienstverlener tot de pool. In geval van een faillissement kan de curator vervolgens de gegevens opvragen en zo een afgewogen keuze maken voor een geschikte interim adviseur. Meer weten? Kijk in het dossier Distributie of bezoek de website van Adfiz. Daar kunt u zich ook direct aanmelden als kandidaat interim adviseur.


Was dit artikel nuttig?