Skip to Content

Vijf vragen over contra-expertise

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het televisieprogramma AVROTROS Radar besteedde maandag 5 oktober aandacht aan contra-expertise – het inschakelen van een andere schade-expert naast de expert van de verzekeraar. Een lastig onderwerp en daarom beantwoordt algemeen directeur Richard Weurding de vijf meest gestelde vragen.

Wanneer kan een verzekerde een contra-expert inschakelen?
“Verzekeraars laten schades altijd onderzoeken en taxeren door goed gekwalificeerde deskundigen. Dat hebben we zelfs vastgelegd in de Gedragscode schade-expertise organisaties. Maar als een verzekerde het niet eens is met de schadebepaling of denkt dat die niet goed is uitgevoerd mag hij altijd zelf een deskundige inschakelen.”

Is het voor de verzekeraar niet verleidelijk de kosten altijd lager in te schatten?
“Dat klinkt logisch, maar dat is het niet. Een verzekeraar zal zijn klanten vanwege klanttevredenheid altijd willen helpen met goede schadeafwikkeling. Bovendien handelt een verzekeraar de zaak liever zelf af, dan dat hij een contra-expert moet vergoeden. Reden genoeg om een objectief schaderapport op te stellen. En dat blijkt ook vaak goed te gaan: we handelen jaarlijks vele honderdduizenden claims af, veelal naar volle tevredenheid. Bij het Kifid komen nauwelijks klachten binnen en ook de scores op dit thema bij de klanttevredenheidsonderzoeken zijn hoog.”

Er zijn toch ook wel voorbeelden te noemen waarbij een verzekeraar moeilijk doet?
“Het is net hoe je het noemt: moeilijk doen of kritisch zijn. Een verzekeraar heeft namelijk ook de plicht altijd gedegen naar de schadeoorzaak en omvang te kijken. Klakkeloos alles vergoeden werkt fraude in de hand. En dan betalen we met z’n allen te veel premie door fraude. Vorig jaar alleen al bedroeg dat bijna 100 miljoen euro, en dat is alleen nog maar de onderschepte fraude.”

Nog even over de vergoeding van de contra-expert. Hoe zit dat?
"Consumenten kunnen een contra-expert inschakelen als zij dat willen. De kosten daarvan komen niet altijd voor vergoeding in aanmerking op basis van een afgesloten verzekering. Ten eerste moet het redelijk zijn dat de contra-expert is ingeschakeld. Ten tweede moet de omvang van de kosten redelijk zijn. Van geval tot geval moet worden beoordeeld of aan deze dubbele redelijkheidstoets is voldaan. Dat kan tot discussie leiden. Wat is wel/niet redelijk in een bepaalde situatie? Daarom raden wij consumenten aan altijd eerst in overleg te treden met hun verzekeraar alvorens een expert in te schakelen."

Toch blijkt er dus onduidelijkheid te zijn. Wat gaat u hieraan doen?
“De communicatie over dit proces vraagt blijkbaar extra aandacht. Het Verbond zal daarom in overleg met het Nivre nagaan hoe we de beschikbare informatie beter kunnen communiceren. Sowieso heeft dat onze aandacht, zo zijn we bezig met verzekeringskaarten waarop verzekerden snel en gemakkelijk kunnen zien wat gedekt is en wat niet – ook de kosten van expertise. Het systeem werkt voor het overgrote deel goed, maar als nu blijkt dat er onduidelijkheid is, pakken we die handschoen uiteraard op.” 


Was dit nuttig?