Voorkom dubbele toetsing

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
11-05-2017

Het Verbond steunt het huidige Wft Vakbekwaamheidsbouwwerk, maar ziet nog wel praktische mogelijkheden om het (verder) te verbeteren. In een Position Paper over vakbekwaamheid pleit het Verbond onder meer voor het voorkomen van dubbele toetsing en teveel belasting.

Het paper is opgesteld in aanloop naar de analyse van de vakbekwaamheidseisen voor de financiële sector, die het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening momenteel uitvoert. Op basis van ervaringen in de afgelopen jaren heeft het Verbond verbetersuggesties voor enkele modules gedaan. Zo zou de module Schadeverzekering zakelijk voor kredietverzekeraars inhoudelijk meer moeten ingaan op kredietverzekeringen en is de module Schadeverzekering particulier voor hen overbodig.

Robo-advice
Ook voor de co-assurantiemarkt pleit het Verbond voor meer herkenbaarheid in de module Schadeverzekering zakelijk, terwijl de uitvaartverzekeraars gebaat zouden zijn bij een aanpassing in de huidige module Vermogen. “Deze kan het beste worden aangevuld met algemene kennis over uitvaartverzekeringen”, aldus het Verbond, die in het paper ook een lans breekt voor innovatie, en dan in het bijzonder voor robo-advice.

Totaaloplossing VNAB
De brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt, de VNAB, is het eens met het Verbond en ziet ook graag een betere aansluiting van het huidige vakbekwaamheidsstelsel op de grootzakelijke verzekeringsmarkt. “Met de vakbekwaamheidstool en kennis-events werken wij aan een totaaloplossing om permanent actueel te blijven. Door het opbouwen van vakbewaamheidsdossiers in de tool, willen wij bovendien aantonen dat zowel makelaars als verzekeraars in de coassurantiemarkt op een hoger niveau bezig zijn met hun vakbekwaamheid dan de driejaarlijkse PE-examens nu toetsen.”


Was dit artikel nuttig?