Skip to Content

Waarom is medische beoordeling voor een levensverzekering nodig?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Als je een levensverzekering wilt afsluiten, moet je informatie geven over je gezondheid. Dat kan een ingewikkeld proces zijn, maar vaak kan er meer dan je denkt. Waarom wil een (levens)verzekeraar die informatie hebben? En hoe zit dat als je een chronische aandoening hebt?

Het Verbond van Verzekeraars ging samen met de Patiëntenfederatie Nederland op zoek naar antwoorden en organiseerde deze zomer een webinar over medische acceptatie. “Je hebt als consument plichten, maar zeker ook rechten”, benadrukt Eric Groenwegen, arts en medisch adviseur bij diverse levensverzekeraars, tijdens dat webinar.

"Een consument heeft plichten, maar zeker ook rechten"

Acceptatie

Het acceptatieproces verloopt voor de meeste mensen snel en probleemloos. Zij kunnen met andere woorden makkelijk een verzekering afsluiten tegen standaard voorwaarden. Er zijn echter ook mensen bij wie dat proces minder soepel verloopt. Zowel het Verbond als de Patiëntenfederatie vinden het logisch dat die mensen vragen hebben. Over het proces, maar ook over hun rechten en plichten. “Zeker als de uitkomst is dat iemand meer premie moet betalen, is uitleg van groot belang”, vertelt beleidsadviseur Matthijs Timmermans van het Verbond. “Samen met de Patiëntenfederatie vinden wij het belangrijk dat de medische acceptatie goed verloopt én het vertrouwen geniet van klanten en samenleving. Zoveel mogelijk mensen die dat wensen, dus ook mensen met een aandoening of beperking, moeten een levensverzekering kunnen afsluiten.”

Vragenlijst

Tijdens het webinar werd eerst uitgelegd waarom verzekeraars bij levensverzekeringen wel en bij een zorgverzekering geen vragenlijst hanteren over de gezondheid. Timmermans: “Die vragenlijst zorgt ervoor dat de verzekerde en de verzekeraar over ongeveer dezelfde kennis beschikken van het risico dat wordt verzekerd. Een verzekeraar verzekert namelijk groepen mensen met min of meer hetzelfde risico, zodat iedereen een gelijke kans op een uitkering heeft. Als al bekend is dat iemand een hoger risico heeft, moet de verzekeraar meer geld in kas houden om dat verhoogde risico te (kunnen) dragen. Daarom betalen we allemaal een premie die bij het risico past.”

"Je huisarts of specialist kan alleen worden benaderd als jij toestemming geeft" 

Informatieverzoek

Arts en medisch adviseur Groenwegen vertelde vervolgens waar je als klant verder mee te maken kunt krijgen. Welke informatie over je gezondheid moet je geven, en hoe? Kan een verzekeraar bijvoorbeeld je arts bellen en om meer informatie vragen? “Nee”, antwoordde Groenwegen zeer gedecideerd. “Het benaderen van je huisarts of specialist kan alleen als jij daar toestemming voor geeft. Overigens hoeft zo’n informatieverzoek helemaal niet te betekenen dat je een opslag op de premie krijgt. Zelfs áls de medisch adviseur de verzekeraar adviseert een premieopslag te rekenen, moet deze dat altijd kunnen uitleggen. Dus als je je afvraagt waarom je een opslag krijgt, ga dan vooral in gesprek met de verzekeraar.”

Waarom een opslag?

Groenwegen ging in zijn bijdrage in op meer misverstanden. Volgens hem vragen veel mensen zich namelijk af, waarom een medisch adviseur een (forse) premieopslag of zelfs afwijzing kan adviseren als hun eigen arts juist zegt dat het prima gaat en de vooruitzichten normaal zijn. “Dat komt”, aldus Groenewegen, “omdat de verzekeraar met een andere bril naar een chronische aandoening kijkt. Hij moet kijken naar het verschil in risico met mensen die de ziekte niet hebben (gehad). En soms is het risico op eerder overlijden weliswaar klein, maar nog wel drie of vier keer zo hoog als van mensen zonder aandoening of beperking. Nog steeds heel klein en vaak geen reden om je zorgen te maken over je gezondheid, maar het kan wel tot een premieopslag leiden.”

Schone lei, wat is dat?

Tot slot kwam in het webinar de zogenoemde schone lei-regeling voor ex-kankerpatiënten aan bod. Deze regeling zorgt voor een betere toegang tot een levensverzekering. De vraag rees wat de regeling precies inhoudt en hoe de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties en de verzekeringssector ertoe zijn gekomen? “Voor patiënten is het heel belangrijk om een goede toegang te hebben tot verzekeringen, zeker als ze bijvoorbeeld een huis willen kopen”, benadrukt Timmermans. “De emotionele last van het (weer) moeten melden van de ziekte is zwaar. Het is daarom fijn dat de ziekte in bepaalde gevallen niet meer hoeft te worden gemeld.”

Meer weten?

Meer details over de schone lei-regeling, zijn op de website van het Verbond van Verzekeraars te vinden. Zowel de Patiëntenfederatie als het Verbond staan graag open voor vragen, opmerkingen en signalen over medische acceptatie en verzekerbaarheid. Heb jij vragen of opmerkingen over medische acceptatie bij levensverzekeringen of andere verzekeringen? Neem dan vooral contact met Matthijs Timmermans op.


Was dit nuttig?