Skip to Content

Weeffout in prima pensioenakkoord

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond van Verzekeraars juicht toe dat ook pensioenfondsen overgaan op premieregelingen. In het akkoord dat daarover is gesloten, worden echter werknemers en werkgevers die al eerder kozen voor zo’n regeling onnodig gedupeerd. Deze weeffout in een verder positieve en noodzakelijke vernieuwing moet worden hersteld.

Dat stelt het Verbond in een eerste reactie op het gisteren bereikte akkoord. "Het is heel mooi dat nu ook de deelnemers van bedrijfstakpensioenfondsen kunnen overstappen op een toekomstbestendige premieregeling. Maar we moeten voorkomen dat werknemers en werkgevers die al zo’n regeling hebben, onnodig gedupeerd worden," aldus algemeen directeur Richard Weurding. De branchevereniging wil met sociale partners en kabinet om de tafel om alternatieven te bespreken.

De problemen worden veroorzaakt door de nieuwe premiesystematiek die is afgesproken. Daarbij gaan ook voor bestaande premieregelingen een zogeheten leeftijdsonafhankelijke premie gelden. Omdat dit een fors nadeel oplevert voor alle actieve deelnemers en met name die tussen de 40 en 55 jaar, wordt nu voorgesteld om de situatie voor bestaande werknemers ongewijzigd te laten, maar voor nieuwe werknemers het gewijzigde systeem te hanteren.

Bij zo’n overgangsregime moet een werkgever twee pensioenregelingen gaan aanbieden: een voor bestaande en een voor nieuwe werknemers. Dat betekent dat deze werkgevers, vaak in het MKB, gedurende tientallen jaren worden opgezadeld met onnodig hoge kosten en onnodig complexe en niet uitlegbare regelingen. Het is volgens het Verbond niet te verkopen dat twee werknemers van dezelfde leeftijd bij dezelfde werkgever straks een verschillende pensioenpremie krijgen. Weurding: "De bedoeling was nu net om de pensioenen transparanter, uitlegbaarder en kostenefficiënter te maken. De regelingen die al aan deze eisen voldoen worden nu enorm in de problemen gebracht’’.

Het Verbond bepleit een aanpak waarbij de huidige premieregelingen ongewijzigd kunnen doorlopen, waarbij werkgevers en hun werknemers zelf de keuze kunnen maken of zij collectief overstappen op een nieuw contract. "Eerbiedigende werking op niveau van de regeling dus. Dat heeft ook wel nadelen, maar die zijn minder dramatisch dan wat nu wordt voorgesteld," aldus Weurding. Een vorm van publieke financiële compensatie voor werkgevers of werknemers die de overstap maken zou volgens het Verbond ook kunnen werken. Weurding: "Kortom: we moeten zorgen dat heel werkend Nederland iets aan dit akkoord heeft, want we moeten er nog decennia mee vooruit".

 

Mediacontact

Paul Koopman, woordvoerder. Werkt op maandagochtend, dinsdag, woensdag en donderdag.
Telefoonnummer: 070 - 3338698
Mobiel: 06 - 53725923
E-mail: p.koopman@verzekeraars.nl

Aandachtsgebied:

Pensioen, arbeidsmarkt, zzp’ers, beleggingsverzekeringen, bodemdaling, hypotheken, uitvaart, klantbelang

Was dit nuttig?