"Werk is goed voor ons, maar vooral als het werk goed is" 

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Kortom: goed werk voor iedereen, dat is wat Robert Went betreft de nieuwe opdracht voor sociale partners in arbeidsorganisaties. Dit betekent dat naast de nadruk op de kwaliteit van werk - ‘werk, werk, werk’ - er meer aandacht nodig is voor de kwaliteit van werk, aldus de adviseur van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) tijdens het congres van de ‘Werkbeweging’ bij Achmea in Zeist waar afgelopen week de ‘Werkcode’ werd gelanceerd.

De ‘Werkcode’ heeft tot doel: één arbeidsmarkt voor alle werkenden. Zowel voor mensen in dienst bij een onderneming als voor mensen die bijvoorbeeld via een uitzendbureau of als zelfstandige werken om zo een antwoord geven op de steeds verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dit doen de initiatiefnemers, Achmea, a.s.r., ING, Nationale-Nederlanden, VGZ en de vakorganisaties De Unie, FNV Finance en CNV Vakmensen vanuit gedeelde opvattingen over goed werkgeverschap én goed opdrachtgeverschap.

Vijf uitgangspunten

De vijf uitgangspunten zijn volgens de acht sociale partners de komende drie jaar richtinggevend bij het maken van afspraken in de cao en met leveranciers van arbeid. De werkgevers die vallen onder de Cao voor het Verzekeringsbedrijf, hebben de ondertekenaars van de code laten weten dat zij de uitgangspunten onderschrijven. Cao-partijen zijn in overleg over de wijze waarop zij dit in de Cao voor het Verzekeringsbedrijf kunnen vormgegeven, waarbij gezocht wordt naar de juiste balans tussen de belangen van alle werkgevers en werkenden bij verzekeraars 

Doorn in het oog

Evert Verhulp, hoogleraar Arbeidsmarkt aan de Universiteit van Amsterdam, een van de sprekers tijdens het congres, is benieuwd naar de uitwerking van de code in de praktijk. Het is hem een doorn in het oog dat er geconcurreerd wordt op arbeidsvoorwaarden door bedrijven als Uber en Deliveroo. ‘Als volwaardige samenleving moet je dat niet willen. Er zijn wetten en regels, houd je daaraan.’ Zo pleit Verhulp voor regels gericht op een gelijk speelveld voor alle werkenden en in het verlengde daarvan volwaardige participatie op de arbeidsmarkt. ‘En met volwaardige participatie bedoel ik dat je bijvoorbeeld de receptie van grote verzekeringsbedrijven niet alleen bemant met jonge dames, maar zet daar vooral ook iemand van zestig neer met bijvoorbeeld een beperking. Dan ben je volwaardig bezig.”  

Whitepaper

Om de gesprekken tijdens en na het congres te voeden is de whitepaper ‘Werk in beweging’ opgesteld. Deze bevat een grote hoeveelheid recente publicaties, onderzoeken en interviews met betrokkenen 


Was dit artikel nuttig?