Werkenaanonspensioen.nl

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het informatieplatform werkenaanonspensioen.nl wordt vandaag gelanceerd. Het platform biedt werkgevers, werknemers, pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioen-instellingen allerlei praktische informatie en hulpmiddelen om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zo goed mogelijk te kunnen maken.

Die overgang vraagt veel van alle betrokken partijen en het is dan ook belangrijk dat zij goede ondersteuning krijgen. Reden voor het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV, VCP, Pensioenfederatie, Stichting van de Arbeid, Adfiz en het ministerie van SZW om de handen ineen te slaan en een nieuw, online informatieplatform te presenteren.

Online informatieplatform

Werkenaanonspensioen.nl biedt de verschillende doelgroepen veel relevante en situatieafhankelijke informatie. De informatie is gebundeld en per onderwerp in kaart gebracht in zogeheten stappenplannen, die de kern van werkenaanonspensioen.nl vormen.
Daarnaast biedt het informatieplatform ook tijdslijnen, whitepapers en webinars. Het platform wordt gefaseerd gevuld met relevante informatie, waarbij (de stand van) de wet- en regelgeving steeds het uitgangspunt is.

Hoe zit het ook al weer met het nieuwe Pensioenstelsel?
Eind vorig jaar heeft de ministerraad ermee ingestemd om het voorstel van de Wet Toekomst Pensioenen voor advies naar de Raad van State te sturen. Verwacht wordt dat de raad dat advies in het voorjaar naar de Tweede Kamer zal sturen. Op dat moment worden ook de teksten van het wetsvoorstel en het advies openbaar.
Het kabinet streeft ernaar om de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen vervolgens vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027.


Was dit nuttig?