Wetsvoorstel Afwikkeling massaschade

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
30-01-2019

Het wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in een collectieve actie is aangenomen in de Tweede Kamer. Het voorstel biedt nieuwe mogelijkheden voor gedupeerden om collectief via een belangenbehartigende stichting of vereniging schade te verhalen en lijkt daarmee te voorzien in een behoefte.

Het voorziet in een mogelijkheid van schadeafwikkeling, zonder dat elke individuele schadevordering afzonderlijk beoordeeld hoeft te worden. Dat kan een belangrijke besparing van tijd en kosten opleveren.
Ook stelt het rechtsbijstandsverzekeraars en uitvoeringsorganisaties in staat om namens hun verzekerden meer conflicten via een collectieve actie af te handelen. Daarmee levert het voorstel ook een bijdrage aan de toegankelijkheid van het recht.
En tot slot biedt bundeling van krachten in een massaclaim veel meer kans op een fatsoenlijke regeling binnen een redelijke termijn.

Rol Verbond
Het Verbond heeft actief input geleverd tijdens het gehele wetgevingstraject. Vooral om de finaliteit van een schikking/rechterlijke uitspraak te waarborgen en daarmee te voorkomen dat over elkaar buitelende claimvehikels in één zaak meerdere collectieve procedures kunnen starten.


Was dit artikel nuttig?