Wetsvoorstel over transparant toezicht: belangrijke kritiek overgenomen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
07-09-2017

Minister Dijsselbloem heeft recent het wetsvoorstel Wet Transparant toezicht financiële markten naar de Tweede Kamer gezonden. Belangrijke kritiek die onder andere wij op de oorspronkelijke plannen hadden, is daarin verwerkt.

Zo krijgen toezichthouders volgens het huidige voorstel geen bevoegdheid om vergelijkende onderzoeksresultaten te publiceren die herleidbaar zijn tot individuele instellingen, krijgen toezichthouders geen specifieke bevoegdheid om publiekelijk aanvullingen of correcties te geven op uitlatingen van verzekeraars over toezichtaangelegenheden (indien het geen overtreding betreft) en blijft de wachttermijn tussen bekendmaking aan de betrokkene en openbaarmaking van een waarschuwing/boete/last onder dwangsom vijf dagen.

Wel geeft het wetsvoorstel de toezichthouders meer mogelijkheden om informatie te delen over het toezicht op afzonderlijke instellingen. Wij bestuderen het voorstel en zullen verder lobby voeren indien dat wenselijk is.


Was dit artikel nuttig?