Skip to Content

Wetteksten PRIIP’s-verordening compleet

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De wetgeving rondom de PRIIP’s verordening is sinds deze week compleet. De laatst benodigde wetswijziging is op dinsdag 19 december 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

De wijzigingen in de wet hebben betrekking op derdepijlerpensioenproducten met een beleggingscomponent en verpakte retail beleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten, zoals de beleggingsverzekering en de winstdelende kapitaalverzekering.

De deze week gepubliceerde aanpassingen in de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen hebben vooral betrekking op reclame-uitingen, offerteteksten en jaarlijkse waarde-opgaven. De komende periode zullen we onderzoeken in hoeverre er aanpassingen nodig zijn in onze zelfregulering voor wat betreft de Code Rendement & Risico, de Handleiding bij de informatiemodellen beleggingsverzekeringen en de Handleiding transparantie voor traditionele levensverzekeringen.


Was dit nuttig?