Skip to Content

Wettelijke vragengrens per 1 juli 2023 aangepast

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) past de wettelijke vragengrenzen per 1 juli 2023 tussentijds aan. Het Verbond van Verzekeraars heeft deze aanpassing voorgesteld met het oog op de huidige hoge inflatie. De nieuwe bedragen worden eind maart bekendgemaakt.

De wettelijke vragengrens is gebaseerd op artikel 5 van de Wet op de medische keuringen. Onder het bedrag van de vragengrens mogen verzekeraars minder vragen bij de beoordeling van aanvragen van levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dat geldt vooral bij informatie over een genetische aanleg en hiv, maar inmiddels wordt de grens ook gehanteerd bij de schone lei-regeling voor ex-kankerpatiƫnten. De minister van VWS past de vragengrens eens per drie jaar aan, aan de consumentenprijsindex. De laatste wijziging was per 1 januari 2022.

Het Verbond heeft, na afstemming met de Commissie Medisch-Ethische Zaken en de sectorbesturen Inkomensverzekeringen en Levensverzekeringen, de minister voorgesteld de vragengrens eenmalig tussentijds te verhogen. Achtergrond van dit verzoek is de huidige extreem hoge inflatie. De eerstvolgende reguliere aanpassing van de vragengrens aan de consumentenprijsindex zou namelijk pas in 2025 plaatsvinden. Met een tussentijdse verhoging blijft de vragengrens beter aangesloten bij de huidige economische ontwikkelingen.

Het ministerie laat de wijziging ingaan per 1 juli 2023. De nieuwe bedragen worden in maart berekend aan de hand van de meeste actuele consumentenprijsindex. De bedragen worden afgerond en rond 1 april gepubliceerd. Zodra ze beschikbaar zijn, deelt het Verbond de nieuwe bedragen per circulaire met de leden, met het verzoek ze zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 juli 2023 te implementeren.


Was dit nuttig?