WG-UPO: gewijzigd UPO 2019 gepubliceerd

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
19-10-2018

Het Verbond en de Pensioenfederatie hebben vandaag op www.uniformpensioenoverzicht.nl de gewijzigde UPO-modellen 2019 gepubliceerd.

De modellen zijn op vier punten gewijzigd naar aanleiding van de verwachte publicatie van nadere regelgeving.

Nadere regelgeving
De UPO-modellen 2019 zijn op 11 juli 2018 gepubliceerd. Op dat moment werd er door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog gewerkt aan nadere regelgeving. Op basis hiervan zijn de volgende punten gewijzigd aan het UPO:
• Vermelden van de wezenlijke wijzigingen t.o.v. het UPO van het voorgaande jaar.
• Bij gewezen deelnemers hoeft in de blokken ‘verhoging’ en ‘verlaging’ alleen de indexatie en het korten in de afgelopen drie jaar te worden getoond. Dit was vijf jaar.
• Het vermelden van het kapitaal op pensioendatum blijft optioneel (modellen 2 en 3).
Daarnaast is op verzoek van pensioenuitvoerders de handleiding verduidelijkt wat betreft de weergave van de kosten in model 3.

Nog geen officiële goedkeuring
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de modellen voor het UPO 2019 nog niet officieel goedgekeurd. Goedkeuring vindt plaats nadat de Nederlandse implementatiewet is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Naar aanleiding van kamerbehandelingen (of vragen/opmerkingen van pensioenuitvoerders) kunnen in een later stadium nog wijzigingen in de templates voor UPO 2019 worden aangebracht. Naar verwachting van de koepelorganisaties zullen dat geen wezenlijke of ingrijpende wijzigingen zijn.


Was dit artikel nuttig?