Zelfstandigen laten belastinggeld liggen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
27-11-2019

Veel zzp’ers laten belastinggeld liggen omdat ze niet weten dat ze recht hebben op belastingaftrek bij sparen en beleggen voor hun pensioen. Dit blijkt uit het onderzoek van Motivaction: 'Oudedagsvoorziening; wat wil de zzp’er zelf?'. Met deze vijf stappen kunnen zelfstandigen dit jaar nog profiteren van fiscale voordelen voor een beter pensioen.

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat ruim 50 procent van de zzp’ers in box 3 spaart voor de oude dag en daarmee geen gebruik maakt van fiscale voordelen. Veel zelfstandigen weten niet dat ze fiscaal aantrekkelijk kunnen sparen en beleggen voor pensioen in box 1. Ze zijn dan geen vermogensrendementsheffing verschuldigd en het pensioenvermogen is beschermd tegen beslag door derden. Dertien procent geeft aan ,,weinig tot geen zicht’’ te hebben op de regels hieromtrent.

Nu profiteren, straks een beter pensioen

Hoe regel je dan een beter pensioen, gebruikt makend van de fiscale mogelijkheden?
Volg deze vijf stappen:

  • Bepaal hoeveel geld je kunt missen voordat je het kalenderjaar afsluit.
  • Bereken hoeveel inleg je fiscaal maximaal in aftrek kan brengen. Dit doe je door je fiscale jaarruimte te berekenen: Bereken jouw fiscale jaarruimte.
  • Stort jouw geld nog dit jaar in een lijfrente bij een verzekeraar, beleggingsinstelling of bank. Je inleg is aftrekbaar in het jaar dat je het geld inlegt.
  • Breng je inleg in mindering op je aangifte inkomstenbelasting over 2019.
  • Vraag eventueel advies bij je financieel adviseur.

Meer informatie over de belastingvoordelen van pensioenopbouw is te vinden op www.wijzeringeldzaken.nl.

Ook goed om te weten

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het mogelijk maken dat je op pensioendatum tot tien procent van je opgebouwde pensioen in een keer op kan nemen. Het wetsvoorstel wordt binnenkort behandeld in de Tweede Kamer.

Als je pensioen ingaat of als je een deel van je pensioenvermogen opneemt moet je er alsnog belasting over afdragen, uiteraard. Maar dit tarief kan lager uitvallen dan wat je nu zou moeten afdragen als je totale pensioenvermogen onder een lager tarief valt.

Je kunt natuurlijk ook sparen of beleggen in box 3, dan leg je het geld niet vast voor je pensioen. Maar de politiek heeft een voorstel om de regels voor vermogensrendementsheffing in box 3 te gaan veranderen. Het voorstel zou leiden tot een lagere belastingheffing over spaargeld, maar alle andere vermogensbestanddelen (beleggen, een tweede huis) zullen waarschijnlijk zwaarder belast gaan worden. Meer informatie hierover vind je op de website van Rijksoverheid.

Over de Taskforce inkomen voor later

Deze voorlichtingscampagne is een initiatief van de Taskforce inkomen voor later (zzp). In deze taskforce zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: Wijzer in geldzaken, Stichting ZZP Nederland, Platform Zelfstandige Ondernemers, Kamer Van Koophandel, Nibud,  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Verbond van Verzekeraars.

Meer weten over de Taskforce? Neem dan gerust contact op met Paul Koopman (06-53725923).


Was dit artikel nuttig?