Zorgen over ontbreken clearing regels na Brexit

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
04-10-2019

Het equivalentiebesluit van de Europese Commissie loopt op 30 maart 2020 af. Dit besluit regelt de toegang voor de in het VK gevestigde centrale tegenpartijen (CCPs) voor het clearen van derivatentransacties na een eventuele no-deal Brexit. Er is op dit moment in Europa geen goed alternatief voor clearing door London Clearing House dat 97% van de wereldwijde derivatenclearing verzorgt.

Een eventueel alternatief voor de toegang  moet drie maanden van tevoren bekend zijn, omdat het 3 maanden kost om een derivaat te sluiten en vervolgens te clearen en af te wikkelen. Mocht Groot-Brittannië op 31 oktober de EU verlaten met een deal, dan blijft de huidige toegang van het land tot zijn grootste exportmarkt voor financiële diensten waarschijnlijk doorgaan tot eind 2020. Zonder een deal vrezen Britse financiële instellingen dat nieuwe EU-regels, die naar verwachting in de komende maanden in werking zullen treden, niet meteen door het Britse parlement worden aangenomen. Dit leidt tot ongelijkwaardigheid, oneerlijke concurrentie of onvoldoende consumentenbescherming én een mogelijke blokkering tot de EU.

Financiële stabiliteit

De Commissie wijst op de tijdelijke contingency maatregelen voor Britse clearinghouses (CCPs en CSDs) ter bescherming van de financiële stabiliteit in de Europese Unie. Door het tijdelijke karakter van deze maatregelen kan de EC beoordelen of de Britse wet- en regelgeving ook in de toekomst blijft voldoen aan de EU-standaarden.

Extra instrumenten voor stabiliteit

Op het gebied van CCPs is in de EU een akkoord bereikt over een versterkt equivalentieraamwerk met extra instrumenten gericht op CCPs in derde landen. Deze CCP’s zijn door de EU als systeemrelevant bestempeld. Dit nieuwe raamwerk treedt binnenkort in werking. De Commissie blijft na de Brexit de situatie op de financiële monitoren en treft waar nodig passende maatregelen.

Officieel voorstel Brexitakkoord

Inmiddels heeft de Britse regering woensdag haar officiële voorstel ingediend om uit de Brexitimpasse te komen. De regering van premier Boris Johnson hoopt dat dit voorstel in de twee weken tot de Europese top van 17 oktober kan worden uitgewerkt tot een volwaardig Brexitakkoord. Echter, een groep parlementariërs in Brussel, die samen goed zijn voor een meerderheid in het Europees Parlement, gaven donderdagmiddag aan dat het voorstel geen basis voor een overeenkomst waar het Europees Parlement mee in kan stemmen. ‘Dit is een significante stap terug van de afspraken en doelen die we gezamenlijk waren overeengekomen.' Zonder goedkeuring door het Europees Parlement kan een deal met de Britten geen doorgang vinden.

Ga door met treffen voorbereidingsmaatregelen

De Commissie blijft herhalen dat financiële instellingen de komende periode moeten gebruiken om door te gaan met het treffen van voorbereidingsmaatregelen waar nodig. Het Financiële Stabiliteitscomité heeft hiertoe ook opgeroepen. Het is aan de nationale toezichthouders om hierop toe te zien. Met de het gehele pakket aan maatregelen op EU en nationaal niveau, zijn de belangrijkste risico’s van een no deal voor de financiële sector en voor de financiële stabiliteit voldoende afgedekt. DNB, AFM en het ministerie van Financiën richten zich in de komende weken op resterende risico’s en mogelijke marktontwikkelingen in aanloop naar de uittredingsdatum. Daarbij werken zij waar nodig intensief samen.

Nieuwe hulpmiddelen

Inmiddels heeft de Nederlandse overheid nieuwe hulpmiddelen geïntroduceerd waarmee ondernemers en zorginstellingen zich op Brexit kunnen voorbereiden en sowieso (nog eens) kritisch te checken of ze wel 'Brexit-proof' zijn. Er is ook een speciaal magazine uitgebracht met het blauwe Brexit-monster, gekneveld of ingepakt op foto's van ondernemers die zeggen voorbereid te zijn.

Bezoek het Brexitloket

Een goede voorbereiding op Brexit is noodzakelijk’’, zegt ook minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. ,,Als het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer is van de EU krijgen bedrijven te maken met allerlei nieuwe regels en procedures, waaronder douaneformaliteiten. Door zich grondig voor te bereiden, kunnen ondernemers problemen voorkomen en veel tijd en geld besparen. Dus doe zo snel mogelijk die impact scan en bezoek het Brexitloket.”


Was dit artikel nuttig?