"Zout water is voor geen enkele lading goed"

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Groot of klein. Breed of juist specialistisch. Het Verbond behartigt de belangen van meer dan tweehonderd verzekeraars. En dat zijn heel diverse verzekeraars, zeker sinds de fusie met de FOV. Iedere nieuwsbrief stellen we er één aan u voor. Deze keer NNPC, die zee- en binnenvaart verzekert.

Opgericht in: 1937
Staat voor: Noord Nederlandse P&I Club, waarbij P&I staat voor Protection and Indemnity (bescherming en schadeloosstelling)
Biedt verzekering aan: 300 zeeschepen, 3500 binnenvaartschepen
Dagelijkse praktijk: nat graan, verschoven lading of olieverontreiniging

Een WA-verzekering, maar dan voor een schip – zo kenmerkt Robert Beets de producten van NNPC. “We bieden dekking voor aansprakelijkheid: een lading komt in Amsterdam aan boord en wordt naar Brazilië verscheept. Onderweg is de reder verantwoordelijk voor die lading. Gaat er iets mis waardoor de lading onverkoopbaar is of minder waarde heeft, dan moet onderzocht worden of er sprake is van aansprakelijkheid.”

Dan pas begint het grote werk voor NNPC. “Als de afnemer niet akkoord is met de lading, dan schakelen wij experts en advocaten ter plaatse in. Daarvoor hebben we een wereldwijd netwerk. Zij gaan aan boord. Hoe groot is de schade? Heeft de reder alle mogelijke maatregelen getroffen om de schade te voorkomen?” NNPC staat de reder dan bij. Dat gebeurt zo’n 1200 keer per jaar. “Heel diverse soorten schade: doordat de lading heeft geschoven, of doordat zeewater is binnengedrongen. En zout water is voor geen enkele lading goed!”

Samen avontuur aan
Maar NNPC doet meer. Letselschade aan boord, olieverontreiniging in territoriale wateren of wrakopruiming. “We bieden dekking tot 6,3 miljard euro. Een flink bedrag, dat we als onderlinge natuurlijk niet kunnen dragen. Daarom zijn we aangesloten zijn we aangesloten bij een internationaal netwerk van onderlinge maritieme P&I-verzekeraars en maken we gebruik van een herverzekeringsprogramma.” En, omdat het om flinke bedragen gaat, houden de leden elkaar ook goed in de gaten. “Ze gaan samen het avontuur aan, maar willen elkaar niet subsidiëren. Daarom zien we bijvoorbeeld toe op goed onderhoud en we keuren de schepen. Reders moeten er alles aan doen om schade te voorkomen.”

Dure auto’s
Lukt schade voorkomen niet, dan levert dat soms bijzondere claims op. “We waren eens betrokken bij de afhandeling van een aanvaring bij Calais – een schip dat dure auto’s van Europa naar Amerika bracht. Uiteindelijk is de reder voor twintig procent aansprakelijk gesteld, terwijl hij niet eens bij de daadwerkelijke aanvaring betrokken was. Die zaak ging om 145 miljoen, en schepen uit diverse landen. Hij heeft maar liefst twaalf jaar geduurd.” Ook bijzonder was dat de grote automerken wilden voorkomen dat de – mogelijk beschadigde – auto’s of onderdelen weer op de markt zouden komen. “Die zijn met schip en al tot schroot verwerkt.” 

Actueel vraagstuk: piraterij
De NNPC heeft inmiddels twee keer te maken gehad met een actueel vraagstuk: kapingen door piraten voor de kust van Somalië. Een heel andere tak van sport, legt Beets uit. “Je bent simpelweg aan het onderhandelen met criminelen.” Volgens Beets is hier nog wel een rol weggelegd voor de overheid. “Waarom geen bewapening op schepen? Dan kun je dit soort schade voorkomen. Nederlandse reders worden hier best in de kou gezet.”

 


Was dit artikel nuttig?