Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Vraagt dit rampjaar om actie?

Hitterecords, bosbranden, zwaar noodweer en overstromingen. We zien het deze zomer bijna dagelijks voorbijkomen. Veel landen hebben te maken met weersextremen. Van Canada en Noorwegen tot Zuid-Korea. Het kwam zo vaak voor en heeft zoveel impact (zowel schade als menselijk leed) dat meerdere kranten nu een liveblog bijhouden. Dat hebben we volgens mij niet eerder gezien. Bijzonder dus ...

Nederland heeft, als een van de weinige landen in Europa, deze zomer bijna geen overlast gehad door extreem weer. Gelukkig maar, want dat was in de zomer van 2021 wel anders. Toen hadden wij te kampen met overstromingen in delen van Limburg en Noord-Brabant. Met tientallen miljoenen euro’s schade en veel ongemak voor getroffen bewoners en mkb’ers als gevolg.

Veel noodhulp

Het Rode Kruis heeft dit jaar naar eigen zeggen bovengemiddeld veel noodhulp geboden na natuurrampen. En de organisatie verwacht dat dit pas het begin is.
Uiteraard kan niet iedere gebeurtenis met extreem weer worden gelinkt aan klimaatverandering, maar op één punt zijn de deskundigen het wel eens. Door klimaatverandering gaan neerslagextremen, zoals piekbuien met wateroverlast of overstroming tot gevolg, vaker voorkomen. En ik vraag me af of die indrukwekkende beelden die we nu al veel te vaak langs zien komen, aanzetten tot meer actie?

Klimaatschade

Daarom hebben wij de programmacommissies van de politieke partijen enkele voorstellen gedaan. Om de klimaatdoelen te halen, maar zeker ook om de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verminderen.
Verzekeraars merken de gevolgen van de klimaatverandering als een van de eersten. Zij zien de schadelast flink stijgen door weersextremen. Kijk maar eens in onze Klimaatschademonitor, waarin we de verzekerde schade door extreem weer jaarlijks op een rijtje zetten.

Overstroming

Maar er is meer. Zeker als we kijken naar de toenemende kans op overstroming, zijn er bepaalde gebieden in ons land straks niet (meer) geschikt om te wonen. Wij adviseren dan ook om water en bodem sturend te laten zijn bij ruimtelijke keuzes. Hierbij horen ook wettelijke regels over waar én hoe waterveilig gebouwd kan en mag worden.
Verder bepleiten wij dat overheid en verzekeraars de handen ineenslaan. Met als doel adequaat en snel afhandelen van schade die, ondanks preventieve maatregelen en verdere investeringen in waterveiligheid, ontstaat door overstroming van onze grote rivieren of vanuit de zee. Het is belangrijk om de les van Limburg hierbij te betrekken, en ervoor te zorgen dat schades vanuit één loket eenduidig worden afgewikkeld.

Energietransitie

In onze voorstellen hebben we het vizier ook gericht op de energietransitie. Uiteraard zou ik bijna zeggen. Om die energietransitie verder te helpen, is het essentieel dat de overheid transitiepaden bepaalt voor alle relevante sectoren.
Wij pleiten voor normeren, beprijzen en subsidiëren. Die drie instrumenten moeten juist worden ingezet. Ook omdat verzekeraars dan effectiever hun steentje kunnen bijdragen. Met hun beleggingsbeleid kunnen ze de verduurzaming van de economie helpen versnellen.
Tot slot adviseren wij om gericht beleid te voeren en zo publiek/private financiering te stimuleren. Als de overheid onrendabele toppen afdekt of garanties biedt, wordt investeren in lange termijnprojecten, zoals waterstofprojecten, voor verzekeraars interessant.

Benieuwd naar onze complete inbreng voor de verkiezingsprogramma’s? In vijf fiches worden per thema onze voorstellen op een rijtje gezet: klimaat & duurzaamheid, wonen, veiligheid & recht, sociale zekerheid & pensioen, box 3.

Egbert Bouwhuis is adviseur Public Affairs bij het Verbond van Verzekeraars


Was dit nuttig?