Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Witwasweemoed

Nederlandse banken stoppen met omtreden uitwisseling van transacties, zo meldde het NRC afgelopen week. De speciaal hiervoor opgerichte firma, Transactie Monitoring Nederland, wordt opgedoekt. Begrijpelijk, gezien de wettelijke ontwikkelingen in Europa en de weerstand bij onder andere de privacytoezichthouder. Maar toch stemt deze stap ook weemoedig. Want de banken zijn dit initiatief niet gestart om de privacy van hun klanten te schenden. Zij deden dit omdat inmiddels 1 op de 5 bankmedewerkers aan het uitzoeken is of klanten op een sanctielijst staan, geld witwassen of terrorisme financieren.  Een enorme belasting omdat het alle klantcategorieën betreft en de banken met behulp van TMNL doelmatiger konden zoeken. Helaas bleek het niet de juiste oplossing.

Ook wij als Verbond, maar ook onze verzekeraars, worden inmiddels redelijk gek van het feit dat wij voor ieder juridisch advies een kopie van het paspoort van de algemeen directeur moeten opsturen én een organogram van ons bestuur. Daarom zoeken ook wij naar manieren om het poortwachterswerk effectiever en efficiënter in te richten. Zo hebben we vorig jaar met verschillende andere poortwachters KPMG laten onderzoeken hoe we als poortwachter beter kunnen samenwerken? Het onderzoek leverde onder meer de aanbeveling op te komen tot een zogeheten ‘taxonomie’. Daarom werken wij nu hard aan een werkwijze die zorgt voor een eenduidige registratie van  klantinformatie. Om te voorkomen dat we appels met peren vergelijken. Dit is slechts 1 van de oplossingen. Wij kijken bijvoorbeeld ook in hoeverre de komst van digitale wallets via de EIDAS-verordening ons verder kunnen helpen. Onder deze verordening kunnen in 2026 alle Europese burgers en ondernemers, die dat willen, digitaal zakendoen via één van de ID-wallets die de Nederlandse overheid erkent.

Hoe fijn zou het zijn als we de huidige eindeloze verificatieprocedures kunnen voorkomen met behulp van een ID-wallet? Wij hopen, in ieders belang, dat deze toekomstige samenwerking niet eenzelfde lot beschoren is als TMNL. En dat daarmee de ambitie om het poortwachterswerk van verzekeraars effectiever en efficiënter in te richten niet in witwasweemoed eindigt.

Jos Schaffers en Luuk van der Scheer zijn beleidsadviseurs bij het Verbond van Verzekeraars


Was dit nuttig?