Skip to Content

Het IMVO Convenant in de praktijk

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond heeft in de zomer van 2018 samen met ngo’s, vakbonden en de rijksoverheid een IMVO-convenant gesloten. Daarmee hebben Nederlandse verzekeraars een mooie wereldprimeur in handen, maar hoe werkt het convenant in de praktijk? Is het lastig om aan de eisen te voldoen? En wat houden die eisen eigenlijk in? In deze longread vertellen vijf verzekeraars over hun ervaringen tot nu toe.

Maar eerst even iets over het convenant zelf. De letters IMVO staan voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het convenant geldt voor alle leden van het Verbond van Verzekeraars en van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Of ze nou groot of klein zijn, gericht op schade-, zorg- of op levensverzekeringen, gespecialiseerd of niet-gespecialiseerd, alle leden van het Verbond en van ZN moeten voldoen aan de afspraken uit het convenant. En dat zijn er nogal wat. Zo moeten verzekeraars de internationale OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de VN richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten (UNGP’s) onderschrijven. Daarnaast gelden er nog diverse afspraken op het terrein van transparantie en rapportage. Aan de regels voldoen is namelijk één ding, een verzekeraar zal ook zijn klanten en eventuele aandeelhouders inzicht moeten geven in het beleggingsbeleid.

Monitoringscommissie

Om te checken of verzekeraars, maar ook de overheid, maatschappelijke organisaties en de vakbeweging voldoen aan de afspraken in het convenant, is er een onafhankelijke monitoringscommissie in het leven geroepen. Deze monitoringscommissie brengt jaarlijks een voortgangsrapport uit.
In het eerste rapport benadrukt de commissie dat met name grote verzekeraars vaak verder zijn dan hun kleine(re) collega’s bij het opstellen van een duurzaam beleggingsbeleid. De commissie raadt verzekeraars dan ook aan om zo snel mogelijk het Environmental, Social and Governance (ESG)-due dilligence te integreren in hun beleggingsbeleid. “Het opstellen van een duurzaam beleggingsbeleid vormt namelijk de basis van de verdere afspraken uit het convenant, dat verzekeraars beter in staat stelt om de negatieve impact van beleggingen op mens, dier en milieu tijdig te signaleren en te adresseren.”

Klein, maar fijn

De commissie schrijft in het eerste rapport ook “dat verzekeraars zowel onderling als met de andere aangesloten partijen informatie kunnen uitwisselen om van elkaar te leren”. In een serie artikelen die het Verbond op zijn website en in zijn nieuwsbrief heeft gepubliceerd zijn vier mooie praktijkvoorbeelden voorbijgekomen en wordt ook de rol van de vermogensbeheerder toegelicht. Onder de noemer Klein, maar fijn zetten we de vijf voorbeelden nog eens op een rij. 

Wij stappen niet ergens uit, omdat het moet, maar omdat wij dat zelf willen

Schadeverzekeraar Ansvar

Het beleggingsbeleid van Ansvar is tot nu toe vooral gericht op Do no harm, maar als het aan Peter van Geijtenbeek ligt, wordt Do Good de volgende stap. “Onlangs heeft een bureau onderzocht waar onze verbeterpunten liggen. Daar werken we nu aan."
Lees verder...

Wij zijn geen ABP voor wie alle deuren openzwaaien

ZLM Verzekeringen

Het beleggingsbeleid van ZLM kenmerkt zich door voorzichtigheid. “Wij zijn gericht op de lange termijn en nemen niet veel risico. Dat past ook niet bij ons. Het gaat immers om geld van onze leden. We hebben altijd belegd in fondsen, voor een betere risicospreiding.”

Lees verder...

We doen best veel (goed), maar zijn alleen vergeten dat te vertellen

Communicatie is nog best een uitdaging

Zorgverzekeraar Menzis

Menzis voldoet aan de eisen van het convenant, maar ziet geen reden om achterover te leunen. “Ook wij zijn er nog niet. De communicatie is bij ons nog best een uitdaging. We kunnen meer en beter vertellen wat we belangrijk vinden.”

Lees verder...

Wij zijn vooral gericht op continuïteit

Uitvaartverzekeraar De Laatste Eer

De Laatste Eer mag met een beleggingsportefeuille van 2,5 miljoen euro als een echte kleine belegger worden gezien. Maar de daden van de onderlinge zijn groot. “We willen maatschappelijk relevant zijn en alles kunnen uitleggen.”

Lees verder...

Wij hebben gekozen voor een vermogensbeheerder die bij ons past en voldoet aan onze criteria

Werkgroep IMVO Convenant

Veel kleine en middelgrote verzekeraars hebben hun beleggingsbeleid uitbesteed aan een vermogensbeheerder. Handig en misschien ook wel verstandig, maar hoe vind je zo’n vermogensbeheerder?

Babs Dijkshoorn is voorzitter van de werkgroep verzekeraars IMVO Convenant en kent de ins en outs van het convenant. Ze is naar eigen zeggen niet verbaasd dat zorgverzekeraar Menzis en kleine(re) verzekeraars als Ansvar, ZLM en De Laatste Eer al een eind op weg zijn met de implementatie van het convenant. “Het kan voor een kleine verzekeraar lastig zijn om het hele convenant door te spitten. Er staan ook veel afspraken in, maar de eerdergenoemde voorbeelden laten zien hoe belangrijk het is om met je vermogensbeheerder in gesprek te gaan, en duidelijk te maken hoe je tegen verantwoord beleggen aankijkt. Bewustwording en informatievoorziening zijn essentieel.

Lees verder...

 

Iedere verzekeraar moet zijn eigen keuzes maken

Meer info?
Meer weten over het IMVO Convenant Verzekeraars? Of de convenanten voor andere sectoren? Kijk dan op de speciale site IMVO Convenanten van de SER, waarop ook de diverse achtergronden en het laatste nieuws is te vinden.


Was dit nuttig?