Skip to Content

Jongeren Innovatie Programma 2023

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Voor alles en voor iedereen een verzekering

Zes teams met evenzoveel creatieve en innovatieve ideeën. Dat waren begin december de belangrijkste ingrediënten tijdens het Impact Event van het Jongeren Innovatie Programma 2023. In totaal hebben 31 jonge mensen van 19 verzekeraars zich in vijf sessies beziggehouden met hét innovatieve idee van het thema ‘Voor alles en voor iedereen een verzekering’.

De pitches van de JIP-teams vinden plaats in het auditorium van het Verbond. Vanwege de verbouwing staat de hal letterlijk in de steigers. Gelukkig is er een warm welkom met koffie en wat lekkers en vindt iedereen elkaar al snel voor een praatje. In de zaal wordt nog even geoefend en de gemaakte conceptposters staan klaar, zodat alles vlekkeloos verloopt.

Opening

De zaal loopt langzaam vol met collega’s, managers en andere geïnteresseerden van de jongeren. Het panel neemt plaats in het midden en bestaat uit Geeke Feiter (directeur Verbond), Mark van der Veen (Nationale-Nederlanden en voorzitter van het Innovatieplatform van het Verbond), en een roulerende beleidsadviseur van het Verbond.
Gastheren Nico Tijsterman en Jesse Owie heten alle aanwezigen van harte welkom en geven het woord aan Sander Goudswaard, innovatie coach van Makerlab. Hij legt uit dat JIP draait om jongeren, innovatie en netwerken. “JIP geeft jongeren de kans om te innoveren op belangrijke maatschappelijke onderwerpen en op een innovatieve manier na te denken. Dat kun je niet alleen, je hebt daar een netwerk voor nodig. Het Verbond faciliteert het programma.” Ook zijn de JIP-teams bijgestaan door mentoren uit de bedrijfstak.

Alle zes JIP-teams houden een pitch om hun innovatieve idee te presenteren. Hieronder lees je een samenvatting van de zes pitches.

PITCH 1: NOODWEERWIJZER

De zaal wordt in de sfeer gebracht van een heerlijke vakantie bij het Gardameer in Italië. Stel je voor: het is prachtig weer en de camper staat op een mooi plekje. Plotseling slaat het weer om en word je overvallen door een enorme hagelstorm, waardoor je mooie camper verandert in een poffertjespan. Wat als je een waarschuwing had ontvangen? Dan had je nog iets kunnen doen. Het eerste team biedt de oplossing: een app met geolocatie. Deze app geeft een waarschuwing bij opkomend noodweer, zodat de gebruiker (nood)maatregelen kan treffen. Hierdoor wordt grote(re) schade voorkomen.

Het panel is enthousiast en vraagt zich af waarom zo’n app nog niet bestaat. Het zou een perfecte samenwerking met Buienrader kunnen zijn. Als tips geeft het panel verder mee: vul de app aan met tips wat je mee op reis kunt nemen om eventuele schade te voorkomen.

Nieuwsgierig naar de poster van Team 1? Klik hier

PITCH 2: DE JONGEREN VAN NU – APP GELD GRIP

Wanneer jongeren 18 worden, verschuiven veel van de (financiële) verantwoordelijkheden van ouders naar de jongere zelf. Vanuit de overheid ontvangen deze jongeren wel een brief waarin ze voorbereid worden op die veranderende verantwoordelijkheden maar die informatie is vaak onvoldoende. Online is veel informatie te vinden maar deze staat erg verspreid over veel verschillende sites en bevatten vaak lange en moeilijke teksten. Daarnaast overschatten veel jongeren hun financiële kennis waardoor zo’n 47 procent van de jongeren tot 24 jaar schulden heeft. De oplossing van team 2 begint met de overzichtelijke app Geld Grip. Het betreft een app die een samenwerkingsverband is tussen overheid, banken en verzekeraars. De jongere krijgt visueel aantrekkelijke actuele informatie over zijn financiële situatie in een overzicht op maat. Hij vult een checklist in en op basis daarvan ziet hij bijvoorbeeld precies op welke toeslagen hij recht heeft en kan die dan ook meteen via de app aanvragen. Daarnaast biedt de app een persoonlijk inzicht in inkomsten en uitgaven. Zo blijven jongeren onafhankelijk en worden betalingsachterstanden voorkomen.

Het panel erkent de problemen van het ontbreken van financiële kennis bij veel mbo’ers en is vooral enthousiast over de positieve framing. Op de vraag of het niet beter is om een fysieke oplossing te bedenken, is het team duidelijk: nee! Post wordt door veel jongeren ongeopend weggegooid. Dan is mail altijd nog beter. Op de vraag wie de afzender moet zijn heeft het team niet direct een antwoord. Wel moet het in ieder geval een niet-commerciële partij zijn. Nibud?, oppert het panel.

Nieuwsgierig naar de poster van Team 2? Klik hier

Sander Goudswaard (Makerlab): "JIP geeft jongeren de kans om te innoveren op belangrijke maatschappelijke onderwerpen"

PITCH 3: SAMEN BOVEN WATER

We hebben in Nederland steeds vaker last van natte voeten. Door klimaatverandering hebben we meer te maken met extreem weer. Het aantal dagen met zware regenval is in de laatste zeventig jaar verdubbeld. Om het verhaal kracht bij te zetten, klapt een van de teamleden een paraplu open en stapt een ander met schoenen en al in een bak water. Gelach vult de zaal.
Dit is vervelend voor de maatschappij, maar ook voor de huiseigenaar. De schadelast zal alleen maar stijgen. Als we niets doen, leidt dit ertoe dat bepaalde huiseigenaren hun woonhuisverzekering niet meer kunnen betalen. Uit onderzoek blijkt dat huiseigenaren in een laagrisicogebied eerder bereid zijn meer premie te betalen wanneer huiseigenaren in een hoog risicogebied schadebeperkende maatregelen nemen, zodat deze huiseigenaren niet onverzekerbaar worden. Dus door de actiebereidheid van diegenen die in een hoog risico gebied wonen, verhoog je de solidariteit van diegenen uit een laagrisico gebied. Om dit zichtbaar te maken heeft team 3 een oplossing bedacht: het waterlabel. Dat label geeft door middel van klassering aan hoeveel risico een huis loopt op overstroming en welke aanpassingen zijn aangebracht om de kwetsbaarheid te verkleinen. Neemt de huiseigenaar voorzorgmaatregelen, dan kan hij de klassering op het waterlabel verbeteren.

Vanuit het panel rijst de vraag wat je kunt doen om je label te ‘verhogen’. Het team heeft hier vooralsnog geen antwoord op. Wel geeft het antwoord op de vraag waarvoor het label dient: de weerbaarheid en solidariteit vergroten en klanten duidelijk maken dat ze voorzorgmaatregelen kunnen nemen, zodat verzekeren betaalbaar blijft. Geeke merkt op: “Korting op premie is niet zo essentieel, maar wanneer je huis niet meer verzekerbaar is wel.”

Nieuwsgierig naar de poster van Team 3? Klik hier

PITCH 4: VIVI

Voor vragen over verzekeren kunnen consumenten nu onder andere terecht op de site Vanatotzekerheid.nl. Op deze site is veel informatie te vinden, maar voor iemand die laaggeletterd is, is dit nog vaak te ingewikkeld. Team 4 heeft hiervoor de app ‘Vivi’ in het leven geroepen. Vivi is een (gratis) online verzekeringsagent die persoonlijke uitleg geeft met spraak- en foto-ondersteuning. Je kunt Vivi vragen stellen over verzekeren, preventie en ook je schade melden. Het publiek kan met een QR-code al kennismaken met Vivi.

Ook hier stelt het panel zich de vraag waarom dit nog niet bestaat en hoever de ontwikkeling van Vivi nu is. Op dit moment is Vivi aangesloten op Chatgpt en geeft ze antwoord op vele algemene vragen. Het is alleen nog niet gelukt om haar ook aan te sluiten op de polisvoorwaarden. Het taalniveau van Vivi wordt desgevraagd aangepast aan de gebruiker en wordt aangeboden door een niet-commerciële partij. Het panel opteert dat het een samenwerkingsverband van alle verzekeraars zou kunnen zijn.

Nieuwsgierig naar de poster van Team 4? Klik hier

Geeke Feiter (Verbond): "Voor mij zijn twee vragen relevant: wordt Nederland er beter van en positioneren we de sector er beter mee?"

PITCH 5: AVP OKAY

Veel jongeren reizen tegenwoordig met een vervoersmiddel van een deelplatform. Als voorbeeld wordt gegeven dat de OV-fiets van de NS ieder jaar voor iets meer dan vijf miljoen ritten gebruikt wordt. Bij twintig procent van deze ritten heeft de gebruiker geen AVP. Gebruikers lopen bij het veroorzaken van een ongeluk het risico met een grote schuld te blijven zitten. Daarnaast zijn ook de slachtoffers de dupe, wanneer de veroorzaker geen financiële middelen heeft om de schade te vergoeden. Probleem is ook dat een AVP niet verplicht is. De oplossing van team 5 zit in het informeren van gebruikers en bewustwording te creëren. Idee is om in de app van de deelplatformen automatisch een aan en uit-knop in te bouwen.

Het panel reageert verbaasd. “Bieden deze platforms dat dan nog niet aan?” De vraag wordt negatief beantwoord. De schade wordt zelfs expliciet uitgesloten. Veel jongeren blijken de AVP niet te kennen of zijn zich niet bewust van de risico’s. En de risico’s nemen met de komst van elektrische fietsen en fatbikes alleen maar toe. Onderling brainstormt het panel dat het misschien een idee is om samen te werken met deelplatforms om bij verhuur automatisch een verzekering af te sluiten, maar dat brengt wel het risico van dubbele dekking met zich mee.

Nieuwsgierig naar de poster van Team 5? Klik hier

PITCH 6: DIGITALE IDENTITEIT PROTECTIE (DIP)

Stel, je hebt een succesvol online platform en post wekelijks video’s online. Ineens wordt er een deep fake filmpje gepost, waarop je ineens meeloopt in een gewelddadige demonstratie. Daar gaat je zorgvuldig opgebouwde reputatie. Hiervoor biedt dit zesde team de oplossing door DIP: de digitale identiteit protectie. Een dienst die zich richt op AI-gerelateerde bescherming. Onder het motto ‘lijd geen gezichtsverlies’ biedt deze verzekering 24/7 een compleet team met deskundigen ter ondersteuning van de gedupeerde. Zij analyseren het probleem en starten met de oplossing.

Het panel zegt dat er al vanuit verzekeraars veel initiatieven worden genomen om schade te beperken en vraagt zich af hoe dit product aan ‘de man gebracht kan worden’. Het team geeft aan dat dit vooral afhangt van het scheppen van awareness. Het panel stelt de kritische vragen wie deze diensten allemaal gaan leveren, hoeveel partijen dit kunnen bieden en welk deel van de diensten verzekeraars zelf leveren? Het idee is dat DIP een intermediair is van de dienstverleners en daarmee het risico modulair afdekt.

Nieuwsgierig naar de poster van Team 6? Klik hier

Tot slot

Op de vraag aan Geeke wat haar indruk van alle presentaties is, antwoordt zij glimlachend “we gaan de wereld redden. Ja, voor mij zit dat er wel in. Voor mij is vooral relevant: wordt Nederland er beter van en positioneren we de sector er beter mee? En ik heb heel veel verhalen gehoord met twee keer ja. Het waren verhalen over maatschappelijke problemen en waar verzekeraars een rol kunnen spelen. Complimenten daarvoor. Ook complimenten voor de soepele en creatieve presentaties”.

Verder geeft Geeke de deelnemers mee dat naast het leren kennen van nieuwe mensen en nieuwe skills leren je een ‘zwaardere stem’ krijgt door de inzichten die je meeneemt en die hebben we nodig voor onze industrie. Als laatste vraagt Geeke het publiek of zij de Algemene Ledenvergadering al eens hebben bezocht. Zij roept alle deelnemers dan ook op zich aan te melden en vraagt twee teams hun pitch te presenteren tijdens de ALV.

(tekst: Astrid Klerx)


Was dit nuttig?