Skip to Content

Asbest

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Sommige verzekeraars bieden bij het afsluiten van een nieuwe (opstal)verzekering geen dekking voor asbestdaken. Er zijn verzekeraars die dat alleen doen zolang de verzekerde aantoonbaar kan maken (saneringsplan) dat hij plannen heeft het asbest te verwijderen. Ook zijn er verzekeraars die asbestdaken nog verzekeren tegen een daarbij passende premie. Hoe verzekeraars omgaan met asbestdaken moeten iedere verzekeraar voor zich beoordelen.

Asbestverbod

De Eerste Kamer verwierp in juni 2019 het wetsvoorstel waarmee asbestdaken vanaf 31 december 2024 verboden zouden zijn. Het merendeel van de Eerste Kamer is voor een verbod op asbestdaken, maar vindt dat het kabinet te overhaast en te rigoureus te werk ging. Men vreesde dat het vervangen van asbestdaken voor veel huizenbezitters onmogelijk en onbetaalbaar is. Nu het wetsvoorstel is verworpen, moeten verzekeraars zelf beoordelen hoe zij omgaan met asbestdaken. Het jongste asbestdak is meer dan 30 jaar oud en daarmee afgeschreven. Dat kan reden zijn voor sommige verzekeraars om niet meer of slechts een deel van de waarde van het dak uit te keren bij schade.

Rol van verzekeraars

Verzekeraars zijn geen partij bij de preventieve sanering van asbestdaken. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de dakeigenaar. Verzekeraars kennen de problematiek natuurlijk wel en denken met de overheid mee om Nederland asbestveilig te maken. Het Verbond van Verzekeraars blijft daarom betrokken bij het door I&M ingestelde Programmabureau Asbestversnelling en deelt zijn kennis met diverse partijen in het veld. Daarnaast informeert het Verbond zijn leden over de actuele ontwikkelingen. Ook al is het verbod verworpen, verzekeraars blijven betrokken op dit dossier.

Laatst gewijzigd op: 11-7-2023