Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Convenant met het UWV inzake verhaalsrecht Ziektewet, wao, waz, Wajong en wia

Het Verbond sloot al langere tijd convenanten af met (de voorgangers van) het UWV met daarin afspraken over de praktische uitvoering van het verhaalsrecht inzake Ziektewet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze generieke afspraken maken de afwikkeling van verhaalsvorderingen van het UWV op aansprakelijkheidsverzekeraars eenvoudiger en efficiënter. Het Verbond en het UWV wijzigden het voorgaande convenant. De onderhandelingen tussen het Verbond en het UWV hebben geresulteerd in het wijzigen van de kortingspercentages per wet. De gewijzigde kortingspercentages zijn in de tekst van het nieuwe convenant UWV verhaalsrecht opgenomen. Per 1 juli 2023 is het nieuwe convenant UWV verhaalsrecht van kracht. Het convenant is aangegaan voor de duur van 3 jaar met stilzwijgende verlenging van één jaar.

Bekijk het document

Laatste versie: 1 juli 2023

Zie ook:

Deelnemerslijst

Rekenmodule

;