Skip to Content

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Convenant met het UWV inzake verhaalsrecht Ziektewet, wao, waz, Wajong en wia

Sinds 1996 sloot het Verbond convenanten af met (de voorgangers van) het UWV met daarin afspraken over de praktische uitvoering van het verhaalsrecht inzake Ziektewet, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze generieke afspraken maken de afwikkeling van verhaalsvorderingen van het UWV op aansprakelijkheidsverzekeraars eenvoudiger en efficiënter. Verbond en UWV wijzigden het convenant dat eind 2018 afliep. De onderhandelingen tussen het Verbond en het UWV hebben geresulteerd in het wijzigen van de kortingspercentages per wet. De gewijzigde kortingspercentages zijn in de tekst van het nieuwe convenant UWV verhaalsrecht opgenomen. Per 1 november 2020 is het nieuwe convenant UWV verhaalsrecht van kracht. Het convenant eindigt op 31 december 2022 met stilzwijgende verlenging van één jaar. 

Bekijk het document

Laatste versie: 1 november 2020

Zie ook:

Deelnemerslijst

Rekenmodule

;