5 vragen over het herverzekeren van leverancierskredieten

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
10-02-2021

Staatssecretaris Vijlbrief (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft de Tweede Kamer vorige week geïnformeerd over een verlenging van de herverzekering van leverancierskredieten. Samen met de Staat zorgen zeven Nederlandse kredietverzekeraars voor die kredietlimieten. Hoe doen ze dat? Beleidsadviseur Marko van Leeuwen geeft antwoord op vijf vragen.

1. Herverzekeren van leverancierskredieten klinkt ingewikkeld? Wat houdt dat in?

“Het is ook ingewikkeld. Het coronavirus en de lockdown hebben de wereld van leveranciers en van kredietverzekeraars in korte tijd op zijn kop gezet. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Voor bedrijven is het nu heel lastig om actuele gegevens te tonen over de kredietwaardigheid. En voor een kredietverzekeraar op zijn beurt is het heel lastig om goed in te kunnen schatten welke bedrijven nog wel kredietwaardig zijn en welke niet. Om te voorkomen dat bedrijven met lagere limieten te maken krijgen, zijn kredietverzekeraars en de Staat daarom in het voorjaar van 2020 een samenwerking aangegaan waarbij de Staat als herverzekeraar optreedt. Dat betekent heel letterlijk dat de Staat garant staat voor leverancierskredieten om zo de impact van COVID-19 op de economie te beperken: het voorkomen van faillissementen en beschermen van werkgelegenheid. Vorige week is besloten deze garantieregeling met een half jaar te verlengen, tot en met 30 juni 2021.”

2. Wat is de rol van verzekeraars?

“De Nederlandse kredietverzekeraars doen nog steeds wat ze altijd doen: polissen uitgeven, risico’s inschatten, de limieten monitoren en de schade uitkeren. Dat blijven ze ook doen, maar ze lopen zelf tot maximaal honderd miljoen euro risico. De rest wordt door het Rijk afgedekt. Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat tot nu toe vooral bedrijven uit het mkb gebruik hebben gemaakt van de regeling. De staatssecretaris benadrukte ook in zijn brief dat de herverzekering vooral voor de kleinste bedrijven een belangrijke vorm van kredietverlening is.”

3. In een nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl staat ook dat ‘met de verlenging van de herverzekering is voorkomen dat verzekeraars de kredietlimieten massaal zouden verlagen of zelfs zouden intrekken’?

“Dat klopt. De zeven kredietverzekeraars, die actief zijn op de Nederlandse markt en allemaal meedoen met de regeling, hebben hierover duidelijke afspraken gemaakt. Zij rapporteren maandelijks aan de Staat over de actuele situatie. Bedrijven die tijdens de eerste lockdown tijdelijk waren gesloten en een belangrijk deel van hun omzet hebben zien wegvallen, konden (mede) door de garantieregeling weer open. Zij konden daardoor opnieuw omzet draaien en zowel aan de bestaande als aan de nieuwe betalingsverplichtingen voldoen. Wij denken dat daardoor onnodige faillissementen zijn voorkomen en verwachten dat verzekeraars, zodra dit weer haalbaar is, de verzekering weer op zich zullen nemen. De herverzekering in de huidige vorm is namelijk per definitie verliesgevend voor de verzekeraars, maar zij zijn bereid dit verlies te nemen om ondernemend Nederland te steunen in deze economisch moeilijke tijden.”

4. Is het ook niet in bepaalde gevallen mogelijk dat verzekeraars de limieten beperken?

“De herverzekering door het Rijk is specifiek bedoeld om bedrijven die zijn geraakt door COVID-19 te ondersteunen. Eerlijk is eerlijk, zonder die herverzekering zouden kredietverzekeraars veel limieten niet eens in stand kunnen houden. Maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat debiteuren onvoldoende inzicht (kunnen) geven in hun financiële situatie, waardoor de verzekeraar niet of nauwelijks een risico-inschatting kan maken. In dat geval kan een limiet naar beneden worden aangepast of zelfs worden ingetrokken, maar dat geldt dan alleen voor die specifieke debiteur. Dat is ook de normale gang van zaken. Wij hebben wel eens gezegd dat de regeling natuurlijk niet inhoudt dat verzekeraars nu niets meer hoeven te doen. Maar andersom geldt net zo goed dat verzekeraars hun normale beleid ook nu zoveel als mogelijk moeten hanteren. Als er bijvoorbeeld sprake is van achterstallige betalingen door andere toeleveranciers, de bancaire financiering vervalt of er is een negatieve ontwikkeling in omzet & resultaat, zonder enig vooruitzicht op herstel, dan zullen verzekeraars wel actie moeten ondernemen. Sterker nog, dat is zelfs een van de onderdelen van de regeling.”

5. Hoe zit dat tot slot als een onderneming nog voorraad heeft die in het buitenland moet worden verkocht? Geldt de regeling daarvoor ook? Of biedt de verzekeraar in dat geval dekking?

“Niemand zal ontkennen dat de coronacrisis zorgt voor een lastige economische situatie die ook steeds langer aanhoudt. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitenlandse risico’s, dus ook niet tussen handelsvoorraden voor binnen- of buitenland. Overigens vallen onverkoopbare voorraden risico’s niet binnen het domein van kredietverzekeraars en dus ook niet binnen de regeling.”

Lees ook onze eerdere 5 vragen over kredietverzekeraars, waarin naast het werk van de kredietverzekeraars ook de garantieregeling voor de herverzekering van leverancierskredieten werd toegelicht.


Was dit artikel nuttig?