Eerste Kamer stemt in met nieuw stelsel voor toezicht in de bouw

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwaliteit in de bouw. Hierdoor wordt de consument beter beschermd en verzekeraars kunnen in hun prijsbepaling en acceptatiebeleid beter rekening houden met goede en slechte kwaliteit van aannemers en hun bouwwerken.

Zo komt er een kwaliteitscontroleur die het bouwplan toetst op risico’s en op de bouwplaats controleert of het werk aan alle wettelijke bouwvoorschriften voldoet. Het Verbond heeft eerder gepleit voor een nieuw stelsel en is tevreden dat bouwers meer aansprakelijk worden voor de kwaliteit van hun bouwwerken. Volgens het Verbond leert de ervaring met de Verborgen Gebreken Verzekering met een verplichte onafhankelijke Technische Inspectie Service dat dit tot zeer positieve resultaten kan leiden voor alle partijen.

Betere bescherming bij gebreken

Consumenten krijgen een betere bescherming als na oplevering van een bouwwerk gebreken worden ontdekt. Dat komt door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer. Ook wordt bij oplevering getoetst of het bouwwerk voldoet aan eisen van brandveiligheid, goede ventilatie en een laag energieverbruik. Voor de consument, en voor de particuliere en professionele opdrachtgevers is van groot belang dat alles is uitgevoerd volgens de wettelijke bouwvoorschriften en gemaakte afspraken. Een publieke toelatingsorganisatie houdt toezicht op de werking van het stelsel. Het nieuwe stelsel treedt stapsgewijs in werking en geldt vanaf 1 januari 2021 eerst voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Dat geeft alle betrokken partijen de kans ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze van toezicht in de bouw.

 


Was dit artikel nuttig?