Steun Verbond voor wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Op 4 juli a.s. behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Het Verbond heeft per brief nogmaals aangegeven dit wetsvoorstel en de achterliggende motieven te steunen.

brief

Recente ontwikkelingen zoals de ingestorte parkeergarage in Eindhoven en een verschrikkelijke brand in de Grenfell Tower in Londen, hebben begrijpelijkerwijs ook in Nederland geleid tot bezorgdheid over controle op de bouwkwaliteit en de brandveiligheid. Het Verbond benadrukt echter dat juist met dit wetsvoorstel de bouwkwaliteit zichtbaar wordt verbeterd. De opzet van het wetsvoorstel komt voort uit de conclusies van de Commissie Dekker dat het huidige stelsel van controles op en handhaving van de bouwkwaliteit niet meer goed functioneert.
 
Met het wetsvoorstel wordt gestructureerde en onafhankelijke controle in het gehele bouwproces opgenomen, waardoor bouwkwaliteit beter zichtbaar wordt voor alle belanghebbenden van het bouwwerk. De positie van bouwconsument, maar ook die van de professionele opdrachtgever, wordt sterk verbeterd. Als er zich achteraf toch nog problemen voordoen met de bouwkwaliteit, kan in het voorgestelde systeem de opdrachtgever de aansprakelijkheid neerleggen bij de opdrachtnemer van het bouwwerk. Ook kunnen technische verzekeraars in hun prijsbepaling en acceptatiebeleid beter rekening houden met goede en slechte kwaliteit van aannemers en hun bouwwerken, zodat betere kwaliteit meer wordt beloond dan in de huidige praktijk vaak het geval is. Ervaringen met de Verborgen Gebreken Verzekering met verplichte onafhankelijke Technische Inspectie Service leren dat dit tot zeer positieve resultaten kan leiden voor alle partijen.


Was dit artikel nuttig?