Eerste Kamer verwerpt voorgenomen verbod op asbestdaken

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De Eerste Kamer verwierp gisteren een wetsvoorstel van het kabinet om asbest in daken te verbieden. Dit betekent dat er voorlopig geen verbod op asbestdaken komt. Uiteindelijk stemden VVD (12 zetels), SGP (2 zetels), PvdA (8 zetels), CDA (12 zetels) en PVV (9 zetels) tegen het plan. Daarmee is een ruime meerderheid in de senaat (43 van de 75 zetels) tegen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) probeerde de senaat nog op de valreep over de streep te trekken door het oorspronkelijke voorstel op het laatste moment nog aan te passen door het verbod niet langer op 31 december 2024, maar op 1 januari 2028 in te laten gaan. Dat moet de ‘haalbaarheid en betaalbaarheid’ vergroten, aldus Van Veldhoven. Maar deze handreiking overtuigde de senaatsleden niet. Eerder ging de Tweede Kamer wel akkoord met het verbod.

Te rigoureus

Het merendeel van de Eerste Kamerleden is voor een verbod op asbestdaken. Maar zij gaven ook al tijdens de plenaire behandeling van het voorstel aan dat het kabinet te overhaast en te rigoureus te werk gaat. Zij herhaalden gisteren hun vrees dat het vervangen van asbestdaken voor veel huizenbezitters onmogelijk en onbetaalbaar is. De voorgestelde wet verplicht eigenaren om asbestdaken te verwijderen. Op dit moment is nog niet duidelijk of het ministerie van I&W met nieuwe wetgeving komt die antwoord geeft op de zorgen van de kamer over de haalbaarheid en betaalbaarheid van het asbestvrij maken van Nederland.

Verzekeraars

Uit de stemming werd duidelijk dat senatoren voor een asbestvrije samenleving zijn, maar dat de wijze waarop het kabinet het wilde regelen niet op voldoende steun kon rekenen. Verzekeraars spelen geen rol bij de preventieve sanering van asbestdaken, maar zijn uiteraard bekend met de problematiek en voorstander van het asbestveilig maken van Nederland. De verzekeringsmarkt is in beweging op het gebied van asbestdekkingen.

Hoe verzekeraars omgaan met het verwerpen van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer, dat moeten zij individueel beoordelen. Zoals bekend, bieden sommige verzekeraars bij het afsluiten van een nieuwe (opstal)verzekering nu al geen dekking meer voor asbestdaken. Er zijn verzekeraars die dat alleen doen zolang de verzekerde aantoonbaar kan maken (saneringsplan) dat hij voor de ingang van het verbod de asbest verwijderd heeft. Ook zijn er nog verzekeraars die asbestdaken nog verzekeren tegen een daarbij passende premie. Het jongste asbestdak is inmiddels meer dan 30 jaar oud en daarmee afgeschreven. Dat kan reden zijn voor sommige verzekeraars om niet meer of slechts een deel van de waarde van het dak uit te keren bij schade.


Was dit artikel nuttig?