Skip to Content

Ministerie gaat niet ver genoeg met aanpassen Bouwbesluit 

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is van plan de aanbevelingen van de Adviescommissienaar aanleiding van de desastreuze brand in de Londense Grenfell Towerover te nemen in het aan te passen bouwbesluit“Maar dat gaat lang niet ver genoeg,” stelt Geeke Feiter, directeur schade van het Verbond in een reactie op de consultatie.

“Want nog steeds staat brandveiligheid niet op nummer 1. Terwijl juist de huidige summiere wetgeving in combinatie met het gebruik van brandbare bouwmaterialen onnodig veel risico’s oplevert.” 

Volgens Feiter neemt daardoor niet alleen de omvang van de schade toe, maar ook de kans op totaalverlies van gebouwen. “En dan heb ik het nog niet over de risico’s voor bewoners, hulpdiensten, brandweer en omgeving.” Als voorbeeld neemt zij een brand op de 25e verdieping van een flatgebouw. Naast een evacuatie-uitdaging, kan de brandweer gebouwen die hoger zijn dan 20-25 meter niet meer van buiten blussen. “Het wordt dan echt een enorme uitdaging om zo’n brand onder controle te krijgen. Daarom pleit het Verbond in de consultatiereactie ervoor dat de voorgestelde wijzigingen in het Bbl gaan gelden voor álle gebouwen én voor daken. Dat is nu niet het geval.” 

Grootschalig testen 

Ook pleit het Verbond voor een aanscherping van de regelgeving als het gaat om het testen. In de huidige regelgeving is een kleine brandende prullenmand voldoende als test. Feiter: “Dat staat natuurlijk totaal niet in verhouding tot een echte brand. Een gevel moet zo zijn opgebouwd dat deze een omvangrijke test kan doorstaan en moet gelden voor alle gevels, alle materialen én alle materiaalcombinaties.”  

Duurzaam veilig 

Eerder uitte het Verbond samen met Brandweer Nederland in een Position Paper ‘Duurzaam veilig’ hun zorgen over het gebrek aan eenduidige veiligheidsregels. Ook in verband met nieuwe, vaak duurzame ontwikkelingen waar nieuwe risico’s bij komen kijken, zoals zonnepanelen op het dak, accu’s van e-bikes, laadpalen in parkeergarages.

Nog meer weten? Lees dan het paper Brandbare Bouwmaterialen? Klik hier.


Was dit nuttig?