Skip to Content

Oproep aan EC: sluit technische uitvoeringsregels goed aan op Solvency II-akkoord

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Insurance Europe roept de Europese Commissie op om tijdens de nu lopende onderhandelingen de technische uitvoeringsregels (level 2-regels) goed aan te laten sluiten op het eind april bereikte politieke akkoord over de Solvency II-herziening. Pas als deze regels vastliggen, weten verzekeraars precies waar zij aan toe zijn.

Insurance Europe waarschuwt dat als de technische onderhandelingen op level 2 afwijken van de doelstellingen van het akkoord, dit “het vermogen van de sector ondermijnt om via beleggingen bij te dragen aan de bredere beleidsdoelstellingen van de EU”. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de groene en digitale investeringsuitdagingen waar Europa de komende jaren voor staat. Juist de details in de uitvoering spelen een cruciale rol voor de impact en voordelen van de herziening. De Europese koepelorganisatie voor verzekeraars is met name bezorgd dat de EC een eerdere overeenkomst tussen het EU-Parlement en de Raad terug zal draaien om de impact van veranderingen in de risicocorrectie te beperken. “Dit is een sleutelelement in de volatiliteitsaanpassing die verzekeraars beschermt tegen onnodige volatiliteit door financiële markten”, aldus Insurance Europe. Het is daarnaast van belang om de extrapolatie van de risicovrije rentetarieven en de risicomarge zo aan te passen dat de positieve effecten voor verzekeraars daadwerkelijk optreden.

Verminder rapportagelast

Insurance Europe roept de Europese Commissie ook op om via de onderhandelingen te de belofte in te lossen om de rapportagelast binnen Solvency II met 25% te verminderen en nieuwe eisen zo beperkt mogelijk te houden.

Naar verwachting wordt de definitieve tekst van de Solvency II-richtlijn voor eind 2024 in het Publicatieblad gepubliceerd, na controle door gespecialiseerde juristen op onder andere juiste formuleringen, nummering van artikelen en de vertaling in officiële EU-talen.


Was dit nuttig?