Skip to Content

Oproep verzekeraars aan EU-lidstaten: kom met duidelijke doelstellingen Solvency II

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De Europese verzekeringssector, vertegenwoordigd door onder meer Insurance Europe en AMICE, roept de Raad van Ministers van de Europese Unie op te komen met duidelijke doelstellingen voor de evaluatie van het Solvency II toezichtkader. De doelstellingen moeten aansluiten op de economische, maatschappelijke en duurzaamheidsambities van Europa, aldus de verzekeraars in een gezamenlijke brief.

EIOPA, de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen, heeft medio oktober een document van 1.139 pagina’s gepubliceerd met opties voor veranderingen van de Solvency II richtlijn op maar liefst negentien onderwerpen. Een aantal opties in dit consultatiedocument zijn vergaand. EIOPA zal in het tweede kwartaal van 2020 haar advies aan de Europese Commissie sturen. De briefschrijvers stellen dat bij de review 2020 de focus moet liggen op het wegnemen van de belemmeringen die voortkomen uit het huidige kader, zoals te hoge kapitaalvereisten voor langetermijnverplichtingen en kunstmatige volatiliteit. Bovendien is Solvency II vanuit een mondiaal gelijk speelveld een uiterst conservatief en kostbaar raamwerk.

Versterken mondiaal concurrentievermogen

Juist door hun bedrijfsmodel op lange termijn zijn verzekeraars goed in staat om Europa te helpen bij het versterken van het mondiaal concurrentievermogen, de aanpak van klimaatverandering en de vergrijzende samenleving. Daarom dringen de Europese verzekeraars erop aan om de totale kapitaalvereisten te verminderen, zonder in te boeten aan risicobeheer en klantbescherming. Daardoor wordt het voor verzekeraars mogelijk meer lange termijn investeringen te doen. Voor klanten kan het leiden tot aantrekkelijke pensioenopties en lange termijn garanties, maar ook verruimde dekking van nieuwe risico’s zoals technologische innovatie en klimaatverandering.

Lees de brief Solvency II 2020 review

 


Was dit nuttig?