Skip to Content

Reactie op RTL Nieuws over letselschadeslachtoffers en Wmo

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verzekeraars stellen alles in het werk om letselschadeslachtoffers snel en adequaat te helpen. Wanneer het in een situatie beter is om je als slachtoffer eerst te wenden tot de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan mag dat, gemaakte kosten kunnen gemeenten verhalen op de aansprakelijkheidsverzekeraar. Soms zijn er goede redenen om letselschadeslachtoffers te wijzen op betere mogelijkheden via de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer men via die weg sneller aanspraak kan maken, door middel van een urgentieverklaring, op een aangepaste woning. De gemeente is op een aantal punten beter in staat om bepaalde faciliteiten of oplossingen te bieden. Dit stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op een onderzoek van RTL Nieuws onder 20 gemeenten.

Beter voor het slachtoffer

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Bij het merendeel van die zaken is geen aansprakelijke verzekeraar betrokken, bijvoorbeeld wanneer iemand ouder wordt en een traplift nodig heeft. Van het totale aantal Wmo-zaken, is een klein deel van mensen die letsel hebben opgelopen.

Wanneer er wel een verzekeraar betrokken is in zaken met letsel kan het slachtoffer kiezen tussen gemeente of verzekeraar. Als het in zijn of haar situatie beter is om zich eerst te wenden tot de gemeente, dan mag het slachtoffer hier gebruik van maken. Dit gebeurt in enkele honderden van de in totaal 60.000 letselschadezaken die verzekeraars jaarlijks afhandelen.

Wanneer de aansprakelijkheid voor het letsel vaststaat kan de gemeente de kosten verhalen op de verzekeraar. Hiervoor heeft het Verbond een makkelijk in te vullen formulier ontwikkeld en gedeeld met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Oplossingsrichtingen

Onduidelijkheden over het doorverwijzen zijn niet nieuw, ook vanuit de politiek is hier aandacht voor gevraagd. Om tot een oplossing te komen is het Verbond in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Samen met deze partijen willen we slachtoffers duidelijkheid bieden tot wie (gemeente of verzekeraar) zij zich het beste kunnen wenden. Dit plan ligt nu ter akkoord bij de ASP. Daarnaast gaat het Verbond van Verzekeraars graag met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in overleg, om te bekijken waar de uitvoering van de Wmo in gezamenlijkheid verder is te verbeteren.

Lees ook 'Wmo-overeenkomst afkoop regresrecht beƫindigd per 2019'


Was dit nuttig?