Snelweg naar de toekomst

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Met het nieuwe middellangetermijnplan ‘Nieuwe Wegen’ richt het Verbond van Verzekeraars zich de komende drie jaar op de versterking van zijn maatschappelijke rol, betrouwbare omgang met data, een betere klantrelatie en een vitale bedrijfstak. Op de Algemene Ledenvergadering afgelopen woensdag 19 december is de koers voor de komende drie jaar goedgekeurd.

“We zijn een brede organisatie met een brede herkenbaarheid. Dat uit zich in een groot aantal dossiers”, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. “We hebben een beeldmerk gemaakt van onze nieuwe koers. Dat is de snelweg naar de toekomst, waarin we nieuwe mogelijkheden verkennen en kansen benutten.”

Uitgebreide trendanalyse
Onder het nieuwe middellangetermijnplan ligt een uitgebreide trendanalyse. “We hebben afgelopen tijd meer dan honderd trends geanalyseerd en in kaart gebracht. Vervolgens hebben we deze voorgelegd aan onze leden en aan ons consumentenpanel. Ook hebben we diverse stakeholders gepeild. Aan de hand van deze feedback hebben we prioriteiten aangebracht wat we de komende jaren willen bereiken.”

Fundamentele trends
In het middellangetermijnplan staan drie fundamentele trends die de komende jaren volgens het Verbond forse impact hebben op de verzekeringssector. Maatschappelijk zijn er meerdere transities gaande, zowel in de sociale stelsels (pensioen, arbeidsmarkt) als ten aanzien van klimaat en energie en de veranderende internationale krachtsverhoudingen. De tweede trend waarop het Verbond zich de komende drie jaar gaat inzetten is de verdergaande digitalisering. Weurding: “Kunstmatige intelligentie en big data komen op. Dat heeft grote impact op onze samenleving, onze klanten en op onze leden.” Tot slot verandert de financiële sector. Er is sprake van toenemende diversificatie, branchevervaging, consolidatie en de opkomst van deelplatformen en ecosystemen.

Koers en ambitie
Deze trends resulteren in vier speerpunten. “We gaan ons de komende tijd richten op het versterken van onze maatschappelijke rol. Dat doen we door onze sector te positioneren als kennisbron en partner in de discussie over maatschappelijke thema’s als een nieuw pensioenstelsel, een gezonde arbeidsmarkt, veiligheid, aanpak criminaliteit en klimaat.” Met name het issue verzekerbaarheid staat hoog op de agenda. “De dilemma’s die zich hier voordoen willen we bespreken en waar mogelijk concrete verbeteringen realiseren.” Naast betrouwbare data en het verbeteren van klantrelaties richt het Verbond zich met zijn nieuwe koers op een vitale bedrijfstak. Weurding: “Dat doen we om ook in de toekomst onze vooraanstaande rol in de Nederlandse economie te kunnen vervullen.”


Was dit artikel nuttig?