Skip to Content

Spitszon en start schoolseizoen gevaarlijk voor verkeer

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verbond van Verzekeraars: meer aandacht nodig voor ‘zwakke’ verkeersdeelnemer

Het aantal ongevallen in het verkeer waarbij auto’s betrokken zijn, is het afgelopen jaar iets gedaald. Noteerden verzekeraars in 2013 nog ruim 483.000 particuliere schadeclaims na aanrijdingen, in 2014 daalde dat naar 462.000. Dat blijkt uit de eerste Risicomonitor Verkeer, die het Verbond van Verzekeraars vandaag naar buiten brengt. In de eerste weken na de zomervakantie is de kans op een aanrijding met fietsers en voetgangers fors groter. Meer aandacht voor de positie van ‘zwakke’ verkeersdeelnemers is hard nodig.

Het Verbond heeft een analyse gemaakt van miljoenen schadeclaims die (auto)verzekeraars de afgelopen vijf jaar hebben geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Voor de analyse is nadrukkelijk gekeken naar aanrijdingen, dus geen schades zoals ruitbreuk of autoschades door natuurgeweld, vuurwerk en vandalisme. Ongevallen met leaseauto’s, die vaak op één wagenparkadres staan, zijn niet meegenomen om een eerlijke vergelijking tussen de provincies te kunnen maken.

Meer aandacht nodig voor voetgangers en fietsers
Waar het totaal aantal schadeclaims in het verkeer daalt, geldt dat niet voor aanrijdingen van auto’s met fietsers en voetgangers. Dat aantal particuliere claims steeg van bijna 9.700 in 2010 naar 10.400 vorig jaar. Het Verbond constateert een opvallende piek in het aantal aanrijdingen met ‘zwakke’ verkeersdeelnemers vlak na de zomervakantie, als kinderen (voor het eerst) weer naar school gaan. Waren er vorig jaar gemiddeld wekelijks zo’n 200 aanrijdingen met fietsers en voetgangers, in de weken na de zomervakantie stijgt dat naar 250-280 ongelukken wekelijks.
Ook na andere vakanties, zoals voorjaar, mei, najaar en Kerst, zijn er pieken, maar die zijn kleiner en duren beduidend korter dan de piek van zes weken na de zomervakantie. Het Verbond vindt dat de aandacht voor deze groep verkeersdeelnemers –  en zeker schoolgaande jongeren – moet worden vergroot en verkeersveiligheidscampagnes geïntensiveerd.

Spitszon funest
Een laagstaande zon tijdens de ochtend- en avondspits leidt tot een forse toename van het aantal auto-ongelukken. In de ochtendspits leidt spitszon tot twintig procent meer aanrijdingen, vooral tussen auto’s, wat neerkomt op circa vijfhonderd extra aanrijdingen. Tijdens een avondspitszon blijkt uit de cijfers vooral een toename van het aantal ongevallen op provinciale en gemeentelijke wegen. Ook zijn er dan meer aanrijdingen met voetgangers en fietsers (zeventien procent) en dieren (zeven procent).

Grote regionale verschillen
Het aantal verkeersclaims verschilt nogal per provincie. In Groningen dienden verzekerden vorig jaar de minste claims in (20,3 per 1.000 personen), maar steeg dat aantal ten opzichte van 2013 wel, net als in Drenthe, tegen de landelijke trend in. De provincie Zuid-Holland liet de sterkste daling zien (min acht procent naar 27,4 claims per 1.000 personen). In Noord-Brabant (33,9) en Limburg (32,7) noteerden verzekeraars de meeste schadeclaims na aanrijdingen.


Zuid-Holland laat sterkste daling zien; Richard Weurding overhandigt taart aan gedeputeerde Floor Vermeulen.

Zondag minste ongelukken
Het aantal verkeersclaims is redelijk gelijkmatig verdeeld over de werkdagen; op vrijdag zijn er de meeste aanrijdingen (zeventien procent). Dat percentage claims ligt op zaterdag lager, en zondag gebeuren ondanks het fenomeen ‘zondagsrijder’ de minste aanrijdingen.
Visie op veiligheid
Verzekeraars kunnen met hun kennis van risico’s en preventie bijdragen aan een veiligere samenleving, zeker in samenwerking met andere partijen. Het Verbond sluit daarom met overheid, maatschappelijke organisaties en marktpartijen Safety Deals die de veiligheid op de weg en de veiligheid in en om het huis verbeteren. Meer informatie: www.verzekeraars.nl/veiligheid

Op deze website zijn de graphics van de Risicomonitor Verkeer ook apart te downloaden. Met bronvermelding mogen deze worden gepubliceerd.

 


Was dit nuttig?