Skip to Content

Stelsel letselschadeafhandeling moet op de schop

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het huidige stelsel van letselschadevergoeding kent te veel knelpunten en is aan herziening toe. De verzekeringssector wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen. Er zijn fundamentele stappen nodig om te komen tot een betere afhandeling van letselschades en verdere versterking van de positie van letselschade-slachtoffers. Daarbij gaat de gedachte uit naar een systeem dat is gebaseerd op onafhankelijke standaardisering van letselschade en waarbij op basis van een directe verzekering niet de verzekeraar van de tegenpartij maar de eigen verzekeraar van het slachtoffer de schade afhandelt.

Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op een deze week ingediende initiatiefnota van CDA, PvdA en SP over de behandeling van letselschades. Het Verbond deelt de analyse van de Kamerleden dat het huidige stelsel tekortkomingen heeft. In het huidige stelsel spelen zo veel factoren, belangen en partijen een rol bij de berekening van de schade dat er veel experts nodig zijn en soms lange tijd nodig is om de schade vast te stellen en tot overeenstemming te komen.

Het moet wat het Verbond betreft vooral vlotter en minder complex. Het Verbond is daarom voorstander van een stelsel waarin het slachtoffer meer centraal komt te staan en zich tot de eigen verzekeraar kan wenden voor vergoeding van de schade. Een stelsel ook waarin slachtoffers in vergelijkbare situaties gelijk worden behandeld (door categorieën van letselschades af te spreken), zodat vooraf meer duidelijkheid is over het proces en de hoogte van de schadevergoeding. In het buitenland zien we goede voorbeelden waar we hier ons voordeel mee kunnen doen.

Het Verbond realiseert zich dat een ander stelsel er niet van de een op de andere dag is, zodat we de mogelijkheden die er zijn om binnen het huidige stelsel verbeteringen door te voeren, moeten benutten. Nog vooruitlopend op de publicatie van een onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de oorzaak van langlopende letselschaden, wil de verzekeringssector samen met ketenpartners met concrete verbetervoorstellen komen.


Was dit nuttig?