Skip to Content

Twee keer zo veel brandclaims bij gezinnen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verzekerden tussen de 38 en 56 jaar dienen twee keer zo vaak brandclaims op hun particuliere inboedel- en opstalverzekering in dan mensen uit andere leeftijdscategorieën.

Dat blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden, die het Verbond van Verzekeraars ieder jaar samen met Brandweer Nederland uitbrengt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze groep verzekerden relatief vaak een gezin met (jonge) kinderen heeft.

Roze wolk
In de Risicomonitor Woningbranden is dit jaar voor het eerst het aantal brandclaims per leeftijd in kaart gebracht. Uit de cijfers blijkt dat aandacht voor brandveiligheid bij gezinnen belangrijk blijft. “Wij richten ons met voorlichting al jaren op gezinnen. Met het thema ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’ voerden we deze hele maand in het kader van de brandpreventieweken landelijk campagne om specifiek ouders van jonge kinderen bewust te maken hoe ze (thuis) brandveiligheid kunnen verbeteren. Mooi om te zien dat de cijfers uit de Risicomonitor onze keuze voor deze doelgroepen ondersteunen”, aldus Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland.

Preventie
Verzekeraars en brandweer werken samen om Nederland brandveiliger te maken. De verzekeraars kunnen aan de hand van brandclaims in kaart brengen wanneer en waar er vaak branden in en om de woning plaatsvinden, zowel klein (schroeischades) als groot. De brandweer gebruikt deze informatie en resultaten uit eigen brandonderzoek om gericht publieksvoorlichting te geven.
Concrete tips om thuis eenvoudig de brandveiligheid te verbeteren, staan op www.brandweer.nl/brandveiligheid.


Was dit nuttig?