Uitstel en aanpassing van Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
05-07-2017

De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 juli 2017 gedebatteerd met minister Plasterk over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Met dit wetsvoorstel komt de preventieve toetsing door het bevoegd gezag aan de bouwtechnische voorschriften te vervallen bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer voortaan aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd, krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden. Het Verbond heeft vorige week per brief aan de Eerste Kamer zijn steun betuigd aan het wetsvoorstel.
 
In het debat werden diverse bezwaren geuit rondom de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Naar aanleiding hiervan zegde de minister toe dat het wetsvoorstel in elk geval pas wordt ingevoerd per 1 januari 2019. Gezien de brede bezwaren gaf de minister aan dat hij in het kabinet zal bespreken of het mogelijk is om het wetsvoorstel aan te houden of te wijzigen. De minister zal de Eerste Kamer uiterlijk vrijdag 7 juli per brief informeren over de uitkomst van dit overleg. Op dinsdag 11 juli wordt over het wetsvoorstel gestemd. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel uitgesteld en mogelijk zelfs voor aanpassing teruggestuurd naar de Tweede Kamer.


Was dit artikel nuttig?