Skip to Content

“Verbeteringen in huidig letselschadesysteem hebben onvoldoende resultaat”

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Tijdens een symposium over letselschade, georganiseerd door de Erasmus School of Law, heeft algemeen directeur Richard Weurding afgelopen woensdag een lezing gegeven over hoe verzekeraars de problematiek rondom letselschadezaken willen oplossen.

“Het uitgangspunt is dat verzekeraars het slachtoffer moeten terugbrengen in de situatie waarin deze zonder het ongeval verkeerde”, vertelde Weurding aan ruim 100 aanwezige studenten, advocaten, experts en verzekeraars. “Maar als mensen letsel hebben dat niet volledig geneest of dat wel geneest maar tot blijvende beperkingen leidt dan wordt het ingewikkeld. In die zaken zijn veel experts nodig. Dat maakt het er voor een slachtoffer niet overzichtelijker op en zorgt alleen al vanwege al het onderlinge overleg voor vertraging.”

We kijken ook in de spiegel

Weurding erkent dat sommige zaken lang duren omdat er onvoldoende capaciteit bij verzekeraars is. “Dat moet worden opgelost. Ook zijn er zaken waarin verzekeraars en belangenbehartiger het niet eens kunnen worden. Blijkbaar ervaren de partijen die bij de afhandeling van letsel betrokken zijn onvoldoende de urgentie om het eens te worden en het slachtoffer schadeloos te stellen. Dan hebben we het over zo’n 2.000 zaken per jaar, ofwel zo’n drie procent. Dat wordt ons – niet verrassend – flink voor de voeten geworpen. Dat moeten wij ons aantrekken.”

Afscheid toernooimodel

Weurding laat weten dat verbeteringen die de afgelopen jaren ingevoerd zijn helaas onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. “We lopen tegen de grenzen van het huidige systeem aan. Dat wordt gekenmerkt door een toernooimodel waarin de tegenstelling van de belangen eerder wordt uitvergroot dan dat deze worden verkleind.” Volgens Weurding is het onbegrijpelijk dat in ons huidige systeem slachtoffers met vergelijkbaar letsel en in vergelijkbare omstandigheden toch een totaal verschillende vergoeding kunnen ontvangen. “We zijn er daarom voorstander van dat daar meer gelijkheid in komt. Verscheidenheid waar nodig, maar eenduidigheid waar het kan. Geen one size fits all, maar wel een duidelijk proces en een gelijke en faire vergoeding voor slachtoffers. Een dergelijk systeem is ook voor slachtoffers veel transparanter en beter te begrijpen. En ook heel belangrijk op die manier kan de schadebehandeling sneller verlopen.”

Zie de gehele speech van Richard Weurding
Zie ons eerdere bericht ‘Stelsel letselschade moet op de schop’


Was dit nuttig?