Verbond en IPD: versterk klantbelang bij Europees pensioenproduct

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

In een gezamenlijk paper doen het Verbond van Verzekeraars en Insurance & Pension Denmark aanbevelingen om het klantbelang in de verordening over het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) te versterken.

De lidstaten en het Europees Parlement bespreken op dit moment het voorstel van de Europese Commissie voor de introductie van het PEPP, het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct. Om dit tot een echt pensioenproduct te maken, dat consumenten vertrouwen geeft, zijn twee dingen van wezenlijk belang. In de eerste plaats moet PEPP in een levenslange of langlopende uitkering (vergelijkbaar met banksparen) voorzien. In de tweede plaats moet er in de standaard beleggingsoptie ook ruimte zijn voor moderne life cycle strategieën. Moderne life cycles zijn immers bewezen alternatieve beleggingsopties, die een hoger pensioenresultaat kunnen opleveren tegen beheersbare risico’s.

De nadruk op digitale communicatie wordt door het Verbond en IPD verwelkomd. Dit kan nog worden verbeterd door digitale communicatie bij iedere verplichting de standaard te maken en gelaagd aanbieden van informatie mogelijk te maken. Om te garanderen dat alle consumenten met een PEPP relevante keuzes kunnen maken, moet verplicht worden dat zowel precontractueel als bij pensioeningang wordt gecommuniceerd of biometrische risico’s zijn gedekt. Voor de klant moet volstrekt helder zijn of langleven, overlijden en arbeidsongeschiktheid wel of niet verzekerd zijn. Om dezelfde reden moet iedere aanbieder verplicht worden te communiceren over alle uitkeringsopties. Want als je weet wat je kunt verwachten, en wat dus ook niet, kun je pas echt een verantwoorde keuze maken.

Het Engelstalige paper, met de titel ‘Safe pensions for empowered consumers’, kunt u hier lezen.

Eerder publiceerde het Verbond samen met de PPI Vereniging een advies over het PEPP.


Was dit artikel nuttig?