Verbond en NVGA publiceren Leidraad Klantbelang Centraal

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
17-09-2019

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben samen de Leidraad Klantbelang Centraal (KBC) ontwikkeld, waarmee gevolmachtigden hun bedrijfsvoering kunnen toetsen op regelgeving en normering op het gebied van klantbelang.

In december vorig jaar gaven verzekeraars al aan zo’n leidraad te willen ontwikkelen. De Leidraad Klantbelang Centraal dient als vraagbaak voor gevolmachtigde agenten om KBC-principes toe te passen in de eigen bedrijfsvoering. De leidraad geeft uitleg over wettelijke vereisten en normeringen rondom klantbelang waarbij de drie prestatiegebieden als basis zijn gebruikt, te weten:

  • de klant begrijpt het product;
  • het product is geschikt voor de klant;
  • de dienstverlening en de processen zijn van optimale kwaliteit.

Toolkit

Daarnaast is er een praktische toolkit ontwikkeld. Deze toolkit omvat gebruiksaanwijzingen om in de dagelijkse praktijk ondersteuning te bieden voor het handelen en communiceren in het belang van de klant. Met deze leidraad en toolkit hopen het Verbond en de NVGA de bewustwording rondom het klantbelangbeleid in het volmachtkanaal nog verder te vergroten.

Vertrouwen

Verzekeraars en gevolmachtigden werken continu aan het vergroten van het vertrouwen van de klant in de verzekeringsbranche. Zowel de verzekeraars als de gevolmachtigden zien namelijk de waarde en noodzaak in van een goede service en een integere behandeling van de klant.

De Leidraad Klant Belang Centraal en de bij behorende toolkit, zijn te vinden op volmachtbeheer.nl onder het tabblad van de NVGA.


Was dit artikel nuttig?