Verzekeraars bepalen koers voor komende drie jaar

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De verzekeringssector wil zich de komende drie jaar met name richten op versterking van zijn maatschappelijke rol, betrouwbare omgang met data, een betere klantrelatie en een vitale bedrijfstak. Deze vier speerpunten staan centraal in het nieuwe middellangetermijnplan (MLT), dat de algemene ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars vanmiddag heeft goedgekeurd.

Het middellangetermijnplan beschrijft fundamentele trends die de komende jaren volgens het Verbond forse impact hebben op de verzekeringssector. Op meerdere maatschappelijke terreinen is er sprake van transitievraagstukken, zowel in de sociale stelsels (pensioen, arbeidsmarkt) als ten aanzien van klimaat en energie. Digitalisering rukt op, met mogelijkheden voor een betere klantbediening maar ook belangrijke vraagstukken ten aanzien van veiligheid en eigenaarschap van data. Tot slot verandert de financiële sector; er is sprake van branchevervaging, consolidatie, de opkomst van deelplatformen en ecosystemen.

Maatschappelijke rol
"Deze trends willen we aangrijpen om het maatschappelijk profiel van de sector verder te versterken, nieuwe mogelijkheden te verkennen en kansen te benutten", aldus algemeen directeur Richard Weurding. Met name het issue verzekerbaarheid staat hoog op de agenda. "De dilemma’s die zich hier voordoen willen we open bespreken en waar mogelijk concrete verbeteringen realiseren." Ten aanzien van de toepassing van data wil de sector samen met andere maatschappelijke organisaties randvoorwaarden formuleren. Weurding: "Ook bedrijfseconomisch staan we voor een forse uitdaging. Om onze vooraanstaande rol in de Nederlandse economie te kunnen vervullen moeten alle zeilen worden bijgezet."

Beleidsplan
Het MLT bepaalt de koers voor de komende jaren, in het beleidsplan voor 2019 worden de vier speerpunten verder uitgewerkt in concrete acties. Zo staan onder meer toegankelijkheid voor mensen met beperkingen, versterking van de weerbaarheid van kwetsbare groepen en de uitbouw van een Data Competence Centre op de agenda. Het Verbond wil zijn bijdrage blijven leveren aan het vormgeven van een toekomstbestendig pensioenstelsel. Weurding: "We hebben veel meer op ons bord, maar het pensioenstelsel benoem ik apart. Het is onze vurige wens dat het stelsel weer gaat aansluiten op de arbeidsmarkt en samenleving anno nu, en niet blijft hangen in een wereld die al lang achter ons ligt."


Was dit artikel nuttig?