Voorzitter Van Duin: Verbond vaart solide koers

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

In de turbulente wereld van vandaag vaart de verzekeringssector zijn eigen solide koers. “Te midden van nationale en internationale spanningen en onzekerheden blijven we ons als Verbond van Verzekeraars inzetten voor een verdere versterking van vertrouwen met aandacht voor stabiliteit en innovatie.”

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, woensdag 19 december, blikt Willem van Duin, voorzitter van het Verbond van Verzekeraars, terug op afgelopen jaar. De rode draad van zijn betoog: er is veel onzeker, maar er liggen tegelijkertijd genoeg kansen voor de verzekeringsmarkt. “Als verzekeraars hebben wij bij uitstek te maken met de wereld om ons heen. Het is bepaald geen rustige omgeving waarin wij acteren.”

Bijzonder jaar
“Het was”, trapt Van Duin af, “vooral een bijzonder jaar. Samen vierden we het 40-jarig jubileum van het Verbond. Ons verenigingsgebouw is op prachtige wijze heropend door Hare Majesteit de Koningin Máxima. Het was ook een bijzonder jaar als je kijkt naar de wereld om ons heen. Die was behoorlijk guur.” Want in onze huidige samenleving is volgens de Verbondsvoorzitter wel wat aan de hand. Er zijn zorgen dat het sociaal klimaat in Nederland verhardt en polariseert. “En over de grens zien we hetzelfde beeld. Neem de chaos rond de Brexit, het politieke geweld dat daarmee gemoeid is en de gele hesjes in Parijs. Het is een ruw klimaat waarmee May en Macron te maken hebben.” De politiek in Hongarije is volgens Van Duin ook bijzonder. “Orban neemt een bijzondere positie in op het vlak van migratie. De stabiliteit van de rechtsspraak is in het geding. En dat vlakbij onze landgrenzen.” Verder weg zijn er volgens de Verbondsvoorzitter nog meer onzekerheden, zoals de handelsoorlog tussen De Verenigde Staten en China.

Eigen koers
In deze wereld vaart het Verbond zijn eigen koers. “Onze sector is ongelofelijk kwetsbaar. Het enige wat we moeten blijven doen, is de koers verder inzetten op het versterken van vertrouwen en op innovatie.” Van Duin ziet in het recente overleg met minister Hoekstra een positieve ontwikkeling in het versterken van vertrouwen in de sector. “Er is een duidelijke verschuiving in de manier hoe de minister kijkt naar de verzekeringssector.” De balans van de afgelopen jaren is volgens Van Duin “goed”. “Transparantie blijft belangrijk. Veel dossiers in politieke Den Haag lopen nog. Neem het pensioenstelsel dat nog boven de markt blijft hangen. Ook zijn er nog lopende discussies over de arbeidsmarkt en veiligheid. Allemaal belangrijke thema’s waar wij als Verbond actief mee zijn.”

Moeilijk vaarwater
Voor wat betreft de vernieuwing van het pensioenstelsel zet het Verbond komend jaar onverminderd zijn lobby voort. Van Duin: “Wij verzetten ons fors tegen het doorzetten van kosten naar de toekomst toe. Als Verbond pleiten we dan ook actief voor een toekomstbestedig stelsel. Die visie wordt gelukkig gedeeld door DNB en AFM. Het dossier zit in een enorm moeilijk vaarwater en ligt nu feitelijk stil. Maar dat betekent allerminst dat we onze lobby niet doorzetten.”

Op andere thema’s, zoals het predictiemodel ex-borstkakerpatiënten, kijkt Van Duin tevreden terug. “Neem de verkeersveiligheid. Dat is een groot traject geweest met de ANWB en slachtofferorganisaties en helpt het vertrouwen in de sector te versterken. Vanmiddag heeft het bestuur ingestemd met het gevraagde commitment van de financiele sector aan het Nederlands Klimaatakkoord. Ook dat draagt bij aan reputatieherstel van de sector. Ook rondom data hebben we een grote inspanning gepleegd. Het optuigen van een Data Competence Center is een mooi voorbeeld hoe de sector grote stappen kan zetten op het gebied van data.”

Vooruitkijken
Van Duin: “Nu kijken we ook vooruit. Ons nieuwe middellangetermijnplan heeft de veelzeggende titel ‘Nieuwe wegen’. Een titel die veel belooft voor de komende periode. We hebben een stevige koers neergezet en die gaan we verder ontwikkelen. Het komend jaar heeft dan ook een volle agenda. Gesterkt door de buitengewoon hoge ledentevredenheid blijven wij ons in 2019 fors inzetten om de belangen van de sector te behartigen. En daarbij zijn de belangen van onze klanten uiteindelijk onze belangrijkste drijfveer. Komend jaar gaan we met minstens evenveel energie als dit jaar daarmee onverminderd door.”


Was dit artikel nuttig?