Skip to Content

Watersnood Limburg: ruim 95% particuliere schades afgehandeld door verzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Uit een vijfde inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat verzekeraars tot juni dit jaar ruim 95 procent van de particuliere schades en ruim 90 procent van de zakelijke schades hebben afgehandeld. Grote, complexe waterschades, de invloed van COVID-19 en schaarste aan materialen en mankracht in de bouwbranche, maar ook  wachttijden voor het ontvangen van diverse noodzakelijke stukken, zoals rapporten van experts, schaderamingen, offertes, (herbouw)nota’s en rekeningen zorgen voor een langer afhandelproces. Voor een aantal van deze schades kunnen verzekeraars de boeken dus nog niet volledig sluiten. In enkele gevallen is er een (juridisch) geschil of loopt er een fraudeonderzoek.

Schade Limburg zeker 180 miljoen euro

De totale verzekerde schade door het noodweer vorig jaar in Limburg en Noord-Brabant bedroeg zeker 180 miljoen euro, waarvan het merendeel in Zuid-Limburg zo blijkt uit het recent gepubliceerde financieel jaarverslag van de verzekeringsbranche.

In totaal hebben verzekeraars in 2021 circa 25.000 schademeldingen ontvangen als gevolg van de wateroverlast in juli, waarvan het grootste deel (10.000 claims) in Zuid-Limburg. Het merendeel van de claims betreft particuliere schade aan woningen en voertuigen. Bij een kleiner deel gaat het om zakelijke schade aan bedrijfsgebouwen en voertuigen. Naast materiele schade is er ook schade aan gewassen en door bedrijfsonderbreking. Ten slotte is er veel schade aan overheidseigendommen, die zijn in de regel niet verzekerd.

Extreem weer: wat is wel en niet verzekerd?

Het Verbond heeft eerder in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat infographics gemaakt die een algemeen beeld geven van hoe weersschades zijn verzekerd, waaronder regen en overstroming. De meeste schade van particulieren en ondernemers is middels de inboedel-, opstal- en autoverzekeringen gedekt. In het afgelopen jaar hebben veel verzekeraars hun dekking verder uitgebreid en verduidelijkt.

Werken aan een structurele oplossing voor overstroming

Helaas is nog niet alle schade verzekerbaar, zoals bijvoorbeeld schade door overstroming van een grote rivier (zoals de Maas) of de zee. Verzekeraars hebben in de afgelopen jaren verschillende initiatieven aangedragen voor een structurele oplossing voor overstroming, maar die zijn om verschillende redenen gestrand. Het Verbond kijkt nu opnieuw naar de mogelijkheden om overstromingen voor zee en grote rivieren te verzekeren, bijvoorbeeld via een verzekeringspool met deelname van de overheid. Alle Nederlanders (of een deel ervan), verzekeraars, herverzekeraars en de overheid vormen dan een pot met geld om schade als gevolg van overstroming te kunnen betalen. Het Verbond is hierover in gesprek met de betrokken ministeries.


Was dit nuttig?