Trefwoordenlijst

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Staat uw trefwoord er niet tussen? Mail of bel dan met het aanspreekpunt bij het CVS.

W t/m Z

 W

 

Werkgever

Benchmarkcijfers over aantal werkgevers in Tweede Pijler.

Werkgevers in de bedrijfstak verzekeraars zijn individuele maatschappijen of concerns (meerdere verzekeringsmaatschappijen, eventueel met andersoortige bedrijfsonderdelen). Per werkgever zijn er benchmarkcijfers voor werkgelegenheid, ziekteverzuim en vacatures in Arbeidsvoorwaarden.

Werknemers

Benchmarkcijfers voor werkgelegenheid: Arbeidsvoorwaarden. Alleen marktcijfers: Kerncijfers.

WIA

Benchmarkcijfers van omzet en resultaat van WIA-producten in Financiële jaarcijfers Inkomen. Portefeuille, productie en royement van productgroep WIA in Portefeuillebeweging Inkomen.

Marktcijfers over de samenstelling van de verzekerde populatie en de ontwikkeling van de instroom naar schadejaar voor WGA-ERD in Kansenstelsel WGA-ERD.

Winst en verlies

Benchmarkcijfers voor de hele winst- en verliesrekening van levensverzekeraars: Financiële jaarcijfers Leven. Voor technisch resultaat van schadeverzekeraars, netto voor branches, bruto voor productgroepen en producten: Financiële jaarcijfers Inkomen en Financiële jaarcijfers Schade; over de eerste jaarhelft: Financiële halfjaarcijfers Schade en Inkomen.

Alleen marktcijfers van de hele winst- en verliesrekening van levens- en schadeverzekeraars in Kerncijfers. Alleen per concern en maatschappij: DNB-jaarcijfers per verzekeraar - winst en verlies.

Winstdeling

Onderdeel van de winst- en verliesrekening (voornamelijk Leven). Benchmarkcijfers in Financiële jaarcijfers Leven. Alleen marktcijfers in  Kerncijfers. Alleen per concern en maatschappij in DNB-jaarcijfers per verzekeraar - winst en verlies.

Z

 

Zakelijk

Marktsegment van bedrijven, werkgevers en zelfstandigen. De verdeling Particulier-Zakelijk is een basisuitsplitsing binnen de sector Schade, met benchmarkcijfers voor omzet, schadelast, kostenratio e.a. per branche: Financiële jaarcijfers Schade. Risicofactoren en portefeuillesamenstelling met kenmerken van klanten en verzekerde objecten: Risicostatistiek AVB, Risicostatistiek Brand Bedrijven, Risicostatistiek Vrachtauto.

In de sector Leven komt het marktsegment Zakelijk redelijk overeen met de branche Collectief.

Risicofactoren en portefeuillesamenstelling met klantkenmerken van zelfstandigen met een aov: Risicostatistiek AOV. Alleen marktcijfers uit dit product: Dataset AOV.

Benchmarkcijfers voor de tevredenheid van zakelijke klanten over bijvoorbeeld telefonische communicatie, het uitbetalingsproces, net promotor score zijn beschikbaar in het onderzoek Klanttevredenheid Zakelijk.

Alleen marktcijfers, op hoofdlijnen: Kerncijfers.

Ziekteverzuim

Benchmarkcijfers voor verzuimpercentage, -frequentie, en -duur: Arbeidsvoorwaarden.