Productwijzers

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

In een productwijzer/verzekeringskaart staan de belangrijkste kenmerken van een type verzekering. De meeste productwijzers zijn inmiddels vervangen door een verzekeringskaart.

Hier een link naar het overzicht van alle verzekeringskaarten 2019.

Productwijzers Levensverzekeringen

Er is nog één productwijzer over op het gebied van levensverzekeringen. De overige productwijzers zijn sinds 1 juli 2017 vervangen door verzekeringskaarten.

De Productwijzer Spaarhypotheekverzekering is opgesteld om consumenten in de oriëntatiefase laagdrempelig te informeren over dit type verzekering. Met de productwijzer als hulpmiddel kunnen potentiële verzekerden beoordelen of een dergelijke verzekering toegevoegde waarde heeft.

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering

Deze productwijzer geeft in eenvoudig Nederlands algemene, objectieve informatie over de spaarhypotheekverzekering. De spaarhypotheekverzekering is een kapitaalverzekering die onderdeel is van een spaarhypotheek. Met een kapitaalverzekering krijgt de verzekerde een uitkering aan het einde van de verzekering.

Ingangsdatum laatste versie: 1 januari 2013

Bindend voor: alle bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten verzekeraars die de spaarhypotheekverzekering aanbieden. Zij moeten deze productwijzer op hun website beschikbaar stellen.

Productwijzers Inkomensverzekeringen

Deze zijn sinds augustus 2019 vervangen door verzekeringskaarten.

Productwijzers Schadeverzekeringen

Deze zijn per 1 juli 2017 vervangen door verzekeringskaarten.