Productwijzers

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Op deze pagina zijn de productwijzers vinden. In een productwijzer zijn de belangrijkste kenmerken van een verzekering te lezen. Let op: voor veel verzekeringen bestaat geen productwijzer, maar een Verzekeringskaart. Daar is hier meer over te lezen.

Productwijzer Inkomensverzekeringen

De Productwijzers Inkomensverzekeringen zijn opgesteld om consumenten in eenvoudig Nederlands algemene, objectieve informatie over een bepaald soort verzekering te geven in de oriëntatiefase. Met de productwijzer als hulpmiddel kunnen potentiële verzekerden beter beoordelen of een bepaald soort verzekering toegevoegde waarde biedt. Voor inkomensverzekeringen zijn productwijzers gemaakt voor collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant), collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant), collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling, collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers en collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers.

De productwijzers voor de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en de productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BVV), verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel), verzekering voor WGA-eigenrisicodrager zijn  per 1 juli 2017 komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zijn de Verzekeringskaarten gekomen.

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (basis)

Deze productwijzer geeft in eenvoudig Nederlands algemene, objectieve informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant). WGA staat voor de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) zorgt voor een aanvulling op het inkomen van een arbeidsongeschikte werknemer die een wettelijke WGA-vervolguitkering krijgt.

Bindend voor: alle bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten verzekeraars die de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) aanbieden. Zij moeten deze productwijzer op hun website beschikbaar stellen.

Ingangsdatum laatste versie: 1 januari 2013

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Deze productwijzer geeft in eenvoudig Nederlands algemene, objectieve informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant). WGA staat voor de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) zorgt ervoor dat het inkomen van een werknemer minimaal zeventig procent is van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd, als hij een WGA-loonaanvullingsuitkering, of WGA-vervolguitkering ontvangt.

Bindend voor: alle bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten verzekeraars die de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) aanbieden. Zij moeten deze product-wijzer op hun website beschikbaar stellen.

Ingangsdatum laatste versie: 1 januari 2013

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Deze productwijzer geeft in eenvoudig Nederlands algemene, objectieve informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling. WIA staat voor de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Met een collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling krijgen werknemers een aanvulling op de WIA-uitkering. Dit kan een IVA-uitkering of een WGA-uitkering zijn. De aanvulling is een vast percentage van het loon dat de werknemer verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten en WGA staat voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

Bindend voor: alle bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten verzekeraars die de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling aanbieden. Zij moeten deze productwijzer op hun website beschikbaar stellen.

Ingangsdatum laatste versie: 1 januari 2013

Productwijzer collectieve ongevallenverzekering voor werknemers

Deze productwijzer geeft in eenvoudig Nederlands algemene, objectieve informatie over de collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers. Met een collectieve ongevallenverzekering krijgt de verzekerde (of diens nabestaanden) meestal een eenmalige uitkering als hij door een ongeval overlijdt of blijvend invalide wordt.

Bindend voor: alle bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten verzekeraars die de collectieve ongevallenverzekering voor werknemers aanbieden. Zij moeten deze productwijzer op hun website beschikbaar stellen.

Ingangsdatum laatste versie: 1 januari 2013

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers

Deze productwijzer geeft in eenvoudig Nederlands algemene, objectieve informatie over de collectieve WIA-exedentverzekering voor werknemers. WIA staat voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De overheid berekent een WIA-uitkering op basis van het (maximum) dagloon dat in de WIA staat: de zogeheten sv-loongrens (sociale verzekeringenloongrens). Als het loon van een werknemer hoger dan deze grens is, kan daarvoor een collectieve WIA-excedentverzekering worden afgesloten. Het loon boven de sv-loongrens is daarmee verzekerd.

Bindend voor: alle bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten verzekeraars die de collectieve WIA-exedentverzekering voor werknemers aanbieden. Zij moeten deze productwijzer op hun website beschikbaar stellen.

Ingangsdatum laatste versie: 1 januari 2013

Productwijzers Levensverzekeringen

De Productwijzers Levensverzekeringen zijn opgesteld om consumenten in eenvoudig Nederlands algemene, objectieve informatie over een bepaald soort verzekering te geven in de oriëntatiefase. Met de productwijzer als hulpmiddel kunnen potentiële verzekerden beoordelen of een bepaald soort verzekering toegevoegde waarde biedt. Voor levensverzekeringen zijn productwijzers gemaakt voor de Direct ingaande lijfrente, Erfrente, Kapitaalverzekering,  Spaarhypotheekverzekering en Uitvaartverzekering. De productwijzers voor de Natura-uitvaartverzekering, Direct ingaande lijfrente, Erfrente, Kapitaalverzekering, de  Overlijdensrisicoverzekering en Uitvaartverzekering zijn per 1 juli 2017 komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zijn de Verzekeringskaarten gekomen.

Bindend voor: alle bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten levensverzekeraars. Zij moeten de productwijzers voor levensverzekeringen die zij aanbieden op hun website beschikbaar stellen.

Ingangsdatum laatste versie: 1 januari 2013

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering

Deze productwijzer geeft in eenvoudig Nederlands algemene, objectieve informatie over de spaarhypotheekverzekering. De spaarhypotheekverzekering is een kapitaalverzekering die onderdeel is van een spaarhypotheek. Met een kapitaalverzekering krijgt de verzekerde een uitkering aan het einde van de verzekering.

Bindend voor: alle bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten verzekeraars die de spaarhypotheekverzekering aanbieden. Zij moeten deze productwijzer op hun website beschikbaar stellen.

Ingangsdatum laatste versie: 1 januari 2013

Productwijzers Schadeverzekeringen

Per 1 juli 2017 zijn de productwijzers Schadeverzekeringen vervangen door Verzekeringskaarten.