Digiwijzer Zelfregulering: codes en regelingen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De verzekeringssector heeft met tachtig codes, regelingen en convenanten een robuust zelfreguleringsstelsel. In deze Digiwijzer Zelfregulering vind je:

  • welke regelingen en codes in welke situatie van toepassing zijn
  • hoe en wanneer deze worden getoetst op naleving
  • of de regelingen wel of niet bindend zijn

Voor een definitie van 'particulier en (klein)zakelijk' klik hier.

43 resultaten

Bedrijfsregeling Brandregres

De Bedrijfsregeling Brandregres beperkt het recht om bij brandschade de schade te verhalen op particulieren en bedrijven respectievelijk hun aansprakelijkheidsverzekeraars. Dit geldt ook voor expertisekosten na een brandschade.

Protocol Afwikkeling faillissement Intermediair

Het Protocol afwikkeling faillissement intermediair (verder: Protocol) heeft als doel om te borgen dat de klant niet tussen wal en schip valt bij het faillissement van zijn intermediair.

Groundrules Volmachten

Het Verbond heeft zelfregulering ontwikkeld ten behoeve van het volmachtkanaal; ‘groundrules’ die als piketpalen van belang worden geacht voor een professioneel en toekomstbestendig kanaal.

Protocol Volmacht

Dit protocol bevat afspraken over een transparante, beheerste en integere bedrijfsvoering door verzekeraars en gevolmachtigde agenten.