Skip to Content

Digiwijzer Zelfregulering: codes en regelingen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De verzekeringssector heeft met tachtig codes, regelingen en convenanten een robuust zelfreguleringsstelsel. Deze digiwijzer filtert de resultaten specifiek voor jouw situatie:

  • Welke regelingen en codes zijn in welke situatie van toepassing?
  • Hoe en wanneer worden deze getoetst op naleving?
  • Zijn de regelingen wel of niet bindend?

Bekijk je liever een volledig overzicht van alle zelfregulering? Ze staan op een rij in deze pdf's:

Lees hier de definitie van particulier en (klein)zakelijk.

44 resultaten

Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen

Deze kerncode wordt in de toetsingscycles 2023-2027 niet intensief getoetst maar d.w.m. het self assessment. Als mensen misbruik maken van financiële instellingen, waaronder verzekeraars, is afgesproken dat vast te leggen in een incidentenregister. Lees meer

Protocol Verzekeraars en Criminaliteit

Deze kerncode wordt in de toetsingscyclus 2023-2027 niet intensief getoetst maar d.m.v. het self assessment. Dit protocol heeft tot doel verzekeringsfraude en (georganiseerde) criminaliteit terug te dringen, door verzekeraars op uniforme wijze te laten werken aan de preventie, detectie en afhandeling daarvan. Lees meer

Bedrijfsregeling Brandregres

De Bedrijfsregeling Brandregres beperkt het recht om bij brandschade de schade te verhalen op particulieren en bedrijven respectievelijk hun aansprakelijkheidsverzekeraars. Dit geldt ook voor expertisekosten na een brandschade. Lees meer

Protocol Afwikkeling faillissement Intermediair

Het Protocol afwikkeling faillissement intermediair (verder: Protocol) heeft als doel om te borgen dat de klant niet tussen wal en schip valt bij het faillissement van zijn intermediair. Lees meer