Skip to Content

Digiwijzer Zelfregulering: codes en regelingen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De verzekeringssector heeft met tachtig codes, regelingen en convenanten een robuust zelfreguleringsstelsel. Deze digiwijzer filtert de resultaten specifiek voor jouw situatie:

  • Welke regelingen en codes zijn in welke situatie van toepassing?
  • Hoe en wanneer worden deze getoetst op naleving?
  • Zijn de regelingen wel of niet bindend?

Bekijk je liever een volledig overzicht van alle zelfregulering? Ze staan op een rij in deze pdf's:

Lees hier de definitie van particulier en (klein)zakelijk.

8 resultaten

Gedragscode Schade-expertiseorganisaties

Met de Gedragscode Schade-expertiseorganisaties kunnen expertiseorganisaties invulling geven aan hun betrouwbaarheid, professionaliteit, helderheid, communicatie, integriteit en objectiviteit. Deze code beperkt zich grotendeels tot de schade-expertise bij materiële schade. Lees meer

Convenant Tipgelden

Het Convenant Tipgelden bevat afspraken tussen politie, het openbaar ministerie en het Verbond van Verzekeraars. Het geeft kaders voor de betaling van tipgelden door verzekeraars, waarmee wordt bijgedragen aan criminaliteitsbestrijding. Lees meer

Bindend Besluit Kostentransparantie

In de wet pensioencommunicatie is opgenomen dat pensioenuitvoerders per 1 juli 2016 op hun website informatie over de uitvoeringskosten beschikbaar moeten stellen voor hun actieve deelnemers. Lees meer

Model 3 BPR (transparantie pensioenbeleggingsverzekeringen)

Dit model zorgt ervoor dat verzekeraars uniforme informatie en kostentransparantie geven aan consumenten bij de totstandkoming en tijdens de looptijd van pensioenbeleggingsverzekeringen (beschikbare premieregelingen met beleggingsmogelijkheid). Lees meer