Skip to Content

Digiwijzer Zelfregulering: codes en regelingen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De verzekeringssector heeft met tachtig codes, regelingen en convenanten een robuust zelfreguleringsstelsel. Deze digiwijzer filtert de resultaten specifiek voor jouw situatie:

  • Welke regelingen en codes zijn in welke situatie van toepassing?
  • Hoe en wanneer worden deze getoetst op naleving?
  • Zijn de regelingen wel of niet bindend?

Bekijk je liever een volledig overzicht van alle zelfregulering? Ze staan op een rij in deze pdf's:

Lees hier de definitie van particulier en (klein)zakelijk.

11 resultaten

Ethisch kader datatoepassingen

Het Ethisch kader datagedreven besluitvorming vraagt van verzekeraars om een aantal extra checks te doen bij de inzet van moderne technologieën zoals bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, chatbots en automatische besluitvorming. Lees meer

Protocol Afwikkeling faillissement Intermediair

Het Protocol afwikkeling faillissement intermediair (verder: Protocol) heeft als doel om te borgen dat de klant niet tussen wal en schip valt bij het faillissement van zijn intermediair. Lees meer

Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Dit kaderconvenant heeft tot doel een krachtige, duurzame en zo effectief mogelijke samenwerking tussen verzekeraars, politie en justitie te realiseren bij de aanpak van verzekeringsfraude. Lees meer

Protocol bij betalingsachterstanden

In dit protocol is vastgelegd op welke wijze verzekeraars omgaan met klanten met premiebetalingsproblemen. Het protocol is per 1 april 2021 van kracht. Lees meer