Digiwijzer Zelfregulering: codes en regelingen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De verzekeringssector heeft met tachtig codes, regelingen en convenanten een robuust zelfreguleringsstelsel. In deze Digiwijzer Zelfregulering vind je:

  • welke regelingen en codes in welke situatie van toepassing zijn
  • hoe en wanneer deze worden getoetst op naleving
  • of de regelingen wel of niet bindend zijn

Voor een definitie van 'particulier en (klein)zakelijk' klik hier.

7 resultaten

Groundrules Volmachten

Het Verbond heeft zelfregulering ontwikkeld ten behoeve van het volmachtkanaal; ‘groundrules’ die als piketpalen van belang worden geacht voor een professioneel en toekomstbestendig kanaal.

Protocol Volmacht

Dit protocol bevat afspraken over een transparante, beheerste en integere bedrijfsvoering door verzekeraars en gevolmachtigde agenten.

Handleiding bij de Informatiemodellen Beleggingsverzekeringen

De Informatiemodellen Beleggingsverzekeringen (‘Modellen De Ruiter’) zorgen ervoor dat verzekeraars uniforme informatie verstrekken aan consumenten bij de totstandkoming en tijdens de looptijd van beleggingsverzekeringen.

Protocol Transparantie voor uitvaartondernemers en natura-uitvaartverzekeraars

Dit protocol biedt kaders voor een goede informatie-uitwisseling tussen uitvaartverzorgers en natura-uitvaartverzekeraars.