Skip to Content

Digiwijzer Zelfregulering: codes en regelingen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De verzekeringssector heeft met tachtig codes, regelingen en convenanten een robuust zelfreguleringsstelsel. Deze digiwijzer filtert de resultaten specifiek voor jouw situatie:

  • Welke regelingen en codes zijn in welke situatie van toepassing?
  • Hoe en wanneer worden deze getoetst op naleving?
  • Zijn de regelingen wel of niet bindend?

Bekijk je liever een volledig overzicht van alle zelfregulering? Ze staan op een rij in deze pdf's:

Lees hier de definitie van particulier en (klein)zakelijk.

7 resultaten

Groundrules Volmachten

Het Verbond heeft zelfregulering ontwikkeld ten behoeve van het volmachtkanaal; ‘groundrules’ die als piketpalen van belang worden geacht voor een professioneel en toekomstbestendig kanaal. Lees meer

Protocol Volmacht

Dit protocol bevat afspraken over een transparante, beheerste en integere bedrijfsvoering door verzekeraars en gevolmachtigde agenten. Lees meer

Handleiding bij de Informatiemodellen Beleggingsverzekeringen

De Informatiemodellen Beleggingsverzekeringen (‘Modellen De Ruiter’) zorgen ervoor dat verzekeraars uniforme informatie verstrekken aan consumenten bij de totstandkoming en tijdens de looptijd van beleggingsverzekeringen. Lees meer

Protocol Transparantie voor uitvaartondernemers en natura-uitvaartverzekeraars

Dit protocol biedt kaders voor een goede informatie-uitwisseling tussen uitvaartverzorgers en natura-uitvaartverzekeraars. Lees meer