Digiwijzer Zelfregulering: codes en regelingen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De verzekeringssector heeft met tachtig codes, regelingen en convenanten een robuust zelfreguleringsstelsel. In deze Digiwijzer Zelfregulering vind je:

  • welke regelingen en codes in welke situatie van toepassing zijn
  • hoe en wanneer deze worden getoetst op naleving
  • of de regelingen wel of niet bindend zijn

Voor een definitie van 'particulier en (klein)zakelijk' klik hier.

2 resultaten

Bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling

Met de regeling zorgen verzekeraars ervoor dat particuliere klanten zich tot hun eigen verzekeraar kunnen wenden voor vergoeding van hun materiele schade aan een personenauto na botsing met een ander motorrijtuig. De bestuurder van dat andere motorrijtuig moet geheel of gedeeltelijk aansprakelijk zijn voor de botsing.

Convenant verduurzaming in de koopketen

De komende dertig jaar moet de gehele woningvoorraad verduurzaamd worden wil Nederland voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft samen met alle partijen die een rol spelen bij de aanschaf, verbouwing en financiering van de eigen woning, waaronder het Verbond van Verzekeraars, een convenant opgesteld om het onderwerp verduurzaming te verankeren in de koopketen.