Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Actueel

‘Counter’ for Jewish war policies remains open for 5 more years
Jewish policyholders who were robbed of their life insurance and funeral insurance policies, can apply to the Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa (Sjoa Foundation For Individual Insurance Claims, also called SIVS) for five more years. In the past twenty years, the Foundation already paid EUR 8.4 million to them and their survivors. Due to the proven need and the international opinion that the handling of Jewish war claims should not end, the Dutch Association of Insurers has decided to keep ‘the counter ‘open for a longer period of time.
18-10-2019
‘Loket’ Joodse oorlogspolissen blijft langer open
Joodse polishouders die tijdens WOII zijn beroofd van hun levens- en uitvaartverzekeringen, kunnen vijf jaar langer terecht bij de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa (SIVS). In de afgelopen twintig jaar keerde de stichting al 8,4 miljoen euro uit aan hen en hun nabestaanden. Vanwege de gebleken behoefte en de internationale opinie dat er geen einde moet komen aan de behandeling van Joodse oorlogsclaims heeft het Verbond van Verzekeraars besloten het ‘loket’ langer open te houden.
18-10-2019
Veel winst te behalen door verbinden SDG-doelen en IMVO-beleid
‘Hoe kan Nederland ervoor zorgen dat problemen elders in de wereld in Nederland worden voorkomen?’ Sommige bedrijven spelen hier op in door werk te maken van de Sustainable Development Goals (SDG’s, de zogeheten werelddoelen). Andere bedrijven focussen alleen op Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en weer andere op allebei of geen van beide. En dat moet anders, aldus de SER in een vandaag verschenen advies aan het kabinet.
18-10-2019

Uitgelicht

battery-charging-device-586340.jpg)

Aantal brandclaims gedaald, wel zorgen om accu’s en batterijen

Verzekeraars ontvingen vorig jaar 11 procent minder brandclaims. Aantal branden door een accu of batterij lijkt toe te nemen.